Program prevedie desiatkové číslo do 2 sústavy a vypíše ho v opačnom poradí

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategória: Začiatočníci

Autor: Danciwo
Program: Premena15.pas
Súbor exe: Premena15.exe

Program prevedie desiatkové číslo do 2 sústavy a vypíše ho v opačnom poradí.
{ PREMENA15.PAS                Copyright (c) Danciwo }
{ Zostavte program, ktory zabezpeci premenu desiatkoveho     }
{ prirodzeneho cisla na vstupe na zodpovedajuce dvojkove cislo.   }
{                                  }
{ Author: Danciwo                          }
{ Date : 15.02.2008              http://www.trsek.com }
 
program premena15;
uses crt;
var x,zvysok:integer;
 
begin
 clrscr;
 writeln('Program zabezpeci premenu desiatkoveho prirodzeneho cisla na dvojkove cislo.');
 write('Zadaj cislo: ');
 readln(x);
 repeat
  zvysok:= x mod 2;
  x:=x div 2;
  writeln(zvysok);
 until x=0;
 readln;
end.