Na vstupe je postupnosť N dvojíc zadaných z klávesnice

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategória: Začiatočníci

Autor: Danciwo
Program: Preteky.pas
Súbor exe: Preteky.exe

Na vstupe je postupnosť N dvojíc zadaných z klávesnice. Program, ktorý vypíše tabulku N zadaných dvojíc, zistí a vypíše meno pretekára s najkratším a najdlhším časom.
{ PRETEKY.PAS                 Copyright (c) Danciwo }
{ Na vstupe je postupnost N dvojic: meno pretekara a dosiahnuty cas }
{ zadanych z klavesnice. Zostavte program, ktory vypise tabulku N  }
{ zadanych dvojic, zisti a vypise meno pretekara s najkratsim    }
{ a najdlhsim casom.                        }
{                                  }
{ Author: Danciwo                          }
{ Date : 15.02.2008              http://www.trsek.com }
 
program preteky;
uses crt;
type osoba= record
   meno: string;
   cas: integer;
   end;
 
var student: array[1..3] of osoba;
  i,min,a,b,j,max:integer;
 
begin
 clrscr;
 for i:=1 to 3 do begin
  write('Zadajte meno pretekara cislo ', i,':');
  readln(student[i].meno);
  write('Zadajte cas pretekara cislo ',i,':');
  readln(student[i].cas);
 end;
 
 writeln(' meno ','  cas  ');
 for i:=1 to 3 do begin
  writeln(student[i].meno:5,student[i].cas:9);
 end;
 
 min:=10000;
 max:=0;
 for i:=1 to 3 do begin
  if min > student[i].cas then begin
   min:= student[i].cas;
   a:=i;
  end;
 end;
 
 for j:=1 to 3 do begin
  if max< student[j].cas then begin
   max:= student[j].cas;
   b:=j;
  end;
 end;
 
 writeln('vyhral pretekar: ',student[a].meno);
 writeln('posledny bol pretekar: ',student[b].meno);
 readln;
end.