Program pro hru LODĚ. Program by měl umožnit hru dvou protihráčů nebo i hru proti počítači.

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategória: KMP (Klub mladých programátorov)
lode.pngAutor: Aleš Kučík
web: www.webpark.cz/prog-pascal

Program: Lode.pasHraci.pasMcrt01.pasMouse01.pasTmenu01.pas
Súbor exe: Lode.exe
Vývoják: Lode_popis.htm

Program pro hru LODĚ. Program by měl umožnit hru dvou protihráčů nebo i hru proti počítači. Každý hráč má dvě hrací plochy stejné velikosti. V levé ploše jsou rozmístěny hráčovy lodě, které si zde sám na začátku rozmístí, a v průběhu hry se zde ještě zobrazují zásahy a minutí. V pravé ploše se v průběhu hry zobrazují hráčovy zásahy a minutí. Vítězem se stává ten, kdo první zničí všechny protihráčovy lodě.
{ LODE.PAS                 Copyright (c) Ales Kucik }
{ PROGRAM PRO KLASICKOU HRU LODE                  }
{                                  }
{ pozadavky na program:                       }
{ -vytvorit interaktivni prostredi pro hru lode           }
{ -umozneni hry pro clovek-clovek                  }
{          clovek-PC                    }
{          PC-PC                      }
{ -obtiznost ma tri urovne - PC nahodne hada pozice         }
{             - PC pouzije daneho postupu pri strelbe }
{             - PC "zneuzije" data o souperovi     }
{                                  }
{ pouzite znaky:                          }
{ 		O - nezasazena lod                     }
{ 		X - zasazena lod                      }
{ 		* - vedle                          }
{ 	    ' '- prazdno                       }
{                                  }
{ Datum:09.04.2002               http://www.trsek.com }
 
program LODE;
 
uses
 crt,mcrt01,tmenu01,hraci;
 
const
 newtextmode=3+256; {50 radku}
 menu_x=20;     {souradnice menu}
 menu_y=20;
 
 
 
type
 thrac=(clovek,stistko,logik,podvodnik); {typy hracu}
 
const
 hrac1:thrac = logik;      {prednastaveni prvniho hrace}
 hrac2:thrac = logik;      {prednastaveni druheho hrace}
 PC=[stistko,logik,podvodnik];  {hodnoty predstavujici hrace pocitac}
 cekej:word = 100;
 zvuk:boolean = false;
 konec_prog:boolean = false;
 
 
var
 oldtextmode:integer;  {uchovani puvodniho nastaveni text. modu}
 oldattr:byte;      {uchovani puvodniho atributu textu}
 
 
procedure Init;
{neco co budu inicializovat}
begin
 CursorOff;         {vypnuti zobrazeni kurzoru}
 Clrscr;           {vycisteni obrazovky}
 Randomize;         {zapnuti generatoru nahodnych cisel}
 oldtextmode:=lastmode;   {ulozeni textoveho modu}
 oldattr:=textattr;     {ulozeni atrubutu textu}
end;
 
 
procedure Finish;
begin
 CursorOn;          {zapnuti zobrazeni kurzoru}
 textattr:=oldattr;     {obnova atributu textu}
 TextMode(oldtextmode);   {obnova textoveho modu}
end;
 
 
procedure ZobrazNapis;    {zobrazi napis}
var
 attr:byte;
 
begin
 attr:=textattr;      {ulozeni puvodniho atributu}
 textcolor(lightcyan);
 writeln('                    __  __   ');
 writeln('                    \ \_/ /   ');
 writeln('                    \___/    ');
 writeln('  __      ___   ______   _________   ');
 writeln('  / \     /  \  |   \  |     |  ');
 writeln('  | |    /   \  |    \  |  ______|  ');
 writeln('  | |    /    \ |  __  \ | |      ');
 writeln('  | |    |  _  | | | \ | | |____    ');
 writeln('  | |    | / \ | | | | | |    |   ');
 writeln('  | |    | | | | | | | | |  ____|   ');
 writeln('  | |    | | | | | | | | | |      ');
 writeln('  | |    | \_/ | | |__/ | | |_____   ');
 writeln('  | |____  \    / |    / |    |   ');
 writeln('  |    \  \   /  |    /  |    |   ');
 writeln('  \_______/  \___/  |______/  |________|  Autor:Ales Kucik ');
 textattr:=attr;      {obnova puvodniho atributu}
end;
 
 
procedure ZobrazHrace(h:thrac);
{na dane pozici napise na obrazovku nazev hrace}
begin
 case h of
  clovek  :write('CLOVEK');
  stistko :write('STISTKO');
  podvodnik:write('PODVODNIK');
  logik  :write('LOGIK');
 end;
end;
 
 
procedure VolbaHrac(var hracx:thrac);
{zvoleni typu hrace}
begin
 if hracx < podvodnik then hracx:=succ(hracx)
 else hracx:=clovek;
end;
 
 
procedure ZobrazHodnoty(h1,h2:thrac; zvuky:boolean; cas:word);
{zobrazi hodnoty u nekterych polozek menu}
begin
 gotoxy(20,18);       {souradnice polozky menu 'Zvuky'}
 if zvuky then write('ANO')
 else write('NE');
 
 gotoxy(20,19);       {souradnice polozky menu 'Cas'}
 write(cas:5,' ms');
 
 gotoxy(20,20);       {souradnice polozky menu 'Hrac1'}
 ZobrazHrace(h1);
 
 gotoxy(20,21);       {souradnice polozky menu 'Hrac2'}
 ZobrazHrace(h2);
end;
 
 
function CtiCas(cas:word):word;
{precteni noveho casu - pro spomaleni hry}
var
 attr:byte;
 s:string;
 cislo:word;
 chyba:integer;
 
begin
 attr:=textattr;           {ulozeni puvodniho atributu}
 textbackground(lightblue);      {svetle modre pozadi}
 textcolor(lightgreen);        {svetle zelene pismo}
 window(20,19,25,19);         {okno v radku nabidky menu 'Cas'}
 clrscr;               {samzani okna danou barvou}
 
 cursoron;              {zobrazeni kurzoru}
 readln(s);              {vstup textoveho retezce}
 cursoroff;              {schovani kurzoru}
 
 if ord(s[1])>ord('5') then
  chyba:=1           {test jestli zadane cislo neni moc velke}
 else
  val(s,cislo,chyba);     {prevod retezce na cislo}
 
 if chyba = 0 then CtiCas:=cislo   {navrat hodnoty funkce}
 else CtiCas:=cas;          {pokud nastala chyba nech puvodni cas}
 textattr:=attr;           {obnova atributu textu}
 window(1,1,80,25);          {vrat okno pres celou obrazovku}
end;
 
 
procedure Hraj (hraca,hracb:thrac; zvuk:boolean; cekani:word);
{procedura zvoli podle typu hracu typ hry}
 
 procedure InitHrace(typhrace:thrac; var h:POHrac;zvuk,vystup:boolean);
 {prirazeny ukazatele na spravny typ obektu hrace podle typu hrace}
 begin
  case typhrace of
   clovek  :h:=new(POClovek,Init(zvuk,vystup));
   stistko :h:=new(POStistko,Init(zvuk,vystup));
   podvodnik:h:=new(POPodvodnik,Init(zvuk,vystup));
   logik  :h:=new(POLogik,Init(zvuk,vystup));
  end;
 end;
 
 
 procedure PCvsPC(pocitac1,pocitac2:thrac; zvuk:boolean;cekani:word);
 {typ hry pocitac proti pocitaci}
 var
  h1,h2:POHrac;           {hraci}
  konec,               {je predcasny konec??}
  stavhry:boolean;          {vyhral posledni hrac??}
 
 begin
  InitHrace(pocitac1,h1,zvuk,true); {inicializace hracu}
  InitHrace(pocitac2,h2,zvuk,true);
  repeat
   gotoxy(1,1);
   write('PRVNI hrac');
   stavhry:=h1^.Hra(h2,konec);   {jaky je stav hry??}
   delay(cekani);          {spomaleni hry}
 
   if not(konec) then
    if stavhry then
     ErrorMes('Vyhral PRVNI hrac!!!')
    else
     begin
      gotoxy(1,1);
      write('DRUHY hrac');
      stavhry:=h2^.Hra(h1,konec);{jaky je stav hry}
      delay(cekani);
      if stavhry then ErrorMes('Zvitezil DRUHY hrac!!!');
     end;
  until stavhry or konec;
  dispose(h1);            {uvolneni pameti}
  dispose(h2);
 end;
 
 procedure CLOVEKvsPC(pocitac:thrac);
 {typ hry clovek proti pocitaci (clovek bude vzdy zacinat)}
 var
  h1,h2:POHrac;
  konec,               {je predcasny konec??}
  stavhry:boolean;          {vyhral posledni hrac??}
 
 begin
  InitHrace(clovek,h1,zvuk,true);   {inicializace hracu}
  InitHrace(pocitac,h2,zvuk,false);
 
  clrscr;
  repeat
   gotoxy(1,1);
   write('PRVNI hrac');
   stavhry:=h1^.Hra(h2,konec);    {stav hry}
   delay(cekani);           {spomaleni hry}
 
   if not(konec) then
    if stavhry then         {vyhral PRVNI hrac??}
     ErrorMes('CLOVECE VYHRAL JSI!!!')
    else
     begin
      gotoxy(1,1);
      write('DRUHY hrac');
      stavhry:=h2^.Hra(h1,konec);  {stav hry}
      delay(cekani);        {spomaleni hry}
      if stavhry then ErrorMes('VYHRAL JSEM HA HA!!!');
     end;
  until stavhry or konec;
  dispose(h1);             {uvolneni pamenti}
  dispose(h2);
 end;
 
 procedure CLOVEKvsCLOVEK;
 {typ hry clovek proti cloveku (je nutne hrace nejak oddelit)}
 var
  h1,h2:POHrac;
  konec,                 {je predcasny konec??}
  stavhry:boolean;            {vyhral posledni hrac??}
 
 begin
  ErrorMes('Ted si rozestavi lode PRVNI hrac!');
  InitHrace(clovek,h1,zvuk,true);    {inicializace hracu}
 
  clrscr;
  ErrorMes('Nyni rozestavi lode DRUHY hrac!');
  InitHrace(clovek,h2,zvuk,true);
 
  ErrorMes('!!! POZOR !!! - nyni se NESMI DRUHY hrac KOUKAT !!!');
  repeat
   clrscr;
   write('PRVNI hrac');
   stavhry:=h1^.Hra(h2,konec);
   delay(cekani);
 
   if not(konec) then
    if stavhry then
     ErrorMes('Vyhral PRVNI hrac!!!')
    else
     begin
      clrscr;               {oddelovaci obrazovka}
      ErrorMes('!!! POZOR !!! - Vymente se s DRUHYM hracem!!!');
 
      clrscr;
      write('DRUHY hrac');
      stavhry:=h2^.Hra(h1,konec);
      delay(cekani);
 
      if stavhry then ErrorMes('Zvitezil DRUHY hrac!!!')
      else
       begin
        clrscr;             {oddelovaci obrazovka}
        ErrorMes('!!! POZOR !!! - Vymente se s PRVNIM hracem!!!');
       end;
     end;
  until stavhry or konec;
  dispose(h1);              {uvolneni pameti}
  dispose(h2);
 end;
 
begin
 textmode(newtextmode);
 cursoroff;
 
 if (hraca in PC) and (hracb in PC) then PCvsPC(hraca,hracb,zvuk,cekej)
 else
  if (hraca in PC) and not(hracb in PC) then CLOVEKvsPC(hraca)
  else
   if not(hraca in PC) and (hracb in PC) then CLOVEKvsPC(hracb)
	else CLOVEKvsCLOVEK;
 textmode(oldtextmode);
 cursoroff;
end;
 
var
 m:^tmenu;           {ukazatel na menu}
 
begin              {zacatek hlavniho programu}
 init;             {inicializace programu}
 
 {inicializace hlavniho menu}
 new(m,init(10,18));
 m^.NewItem('Zvuk');
 m^.NewItem('Cekej');
 m^.NewItem('Hrac1');
 m^.NewItem('Hrac2');
 m^.NewItem('Zacatek');
 m^.NewItem('Konec');
 
 repeat            {cyklus hlavniho menu}
  clrscr;
  ZobrazNapis;        {zobrazeni napisu "LODE"}
  ZobrazHodnoty(hrac1,hrac2,zvuk,cekej);
  case m^.Choice of     {volba polozky}
   1: zvuk:=not(zvuk);
   2: cekej:=CtiCas(cekej);
   3: VolbaHrac(hrac1);   {vyber prvniho hrace}
   4: VolbaHrac(hrac2);   {vyber druheho hrace}
   5: Hraj(hrac1,hrac2,zvuk,cekej);  {zahajeni hry}
   6: konec_prog:=true;   {ukonceni programu}
  end;
 until konec_prog;      {konec cyklu hlavniho menu}
 dispose(m);         {uvolneni hlavniho menu z pameti}
 finish;           {navrat pocitace do puvodniho stavu}
end.              {konec hlavniho programu}