Program pro hru LODĚ. Program by měl umožnit hru dvou protihráčů nebo i hru proti počítači.

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategória: KMP (Klub mladých programátorov)
lode.pngAutor: Aleš Kučík
web: www.webpark.cz/prog-pascal

Program: Lode.pasHraci.pasMcrt01.pasMouse01.pasTmenu01.pas
Súbor exe: Lode.exe
Vývoják: Lode_popis.htm

Program pro hru LODĚ. Program by měl umožnit hru dvou protihráčů nebo i hru proti počítači. Každý hráč má dvě hrací plochy stejné velikosti. V levé ploše jsou rozmístěny hráčovy lodě, které si zde sám na začátku rozmístí, a v průběhu hry se zde ještě zobrazují zásahy a minutí. V pravé ploše se v průběhu hry zobrazují hráčovy zásahy a minutí. Vítězem se stává ten, kdo první zničí všechny protihráčovy lodě.
{ MOUSE01.PAS               Copyright (c) Ales Kucik }
{ Modul pro ovladani mysi ver. 01                  }
{                                  }
{ Datum:09.04.2002               http://www.trsek.com }
 
unit mouse01;
{
 POZNAMKY:
 
  -proceury a funkce vracejici souradnice kurzoru, vraci tyto
  souradnice v mezich 640x200 proto je nutne je prepocitat
  na rozliseni textove obrazovky
 
 
 PROMENNE:
 
 ExMouse - ma hodnotu true pokud je ovladac mysi zaveden v pameti
 
 
 
 FUNKCE A PROCEDURY:
 
 procedure CursorEnable;
  -rozsviti kurzor mysi
 
 procedure CursorDisable;
  -zhasne kurzor mysi
 
 procedure ReadState(var button,horiz,vert:word);
  -cte stav mysi
 
  Parametry:
  -button vraci stav tlacitek mysi (1.,2. a 3. bit)
  -horiz, vert vraci X a Y souradnici kurzoru mysi
 
 procedure SetCo_or(horiz,vert:word);
  -nastavi pocatecni souradnice kurzoru mysi
 
  Parametry:
  -horiz, vert ctou zvolenou X a Y souradnici
 
 procedure GetPress(button:word; var state,number,horiz,vert:word);
 
  Parametry:
  -button - vstup 1., 2. a 3. bit udavaji zvolene tlacitko
 
  -state - nenulova hodnota znamena, ze tlacitko je stale stisknuto
  -number - pocet stisknuti tlacitka od posledniho volani
  -horiz, vert - X a Y souradnice posledniho stisku tlacitka mysi
 
 procedure GetRelease(button:word; var state,number,horiz,vert:word);
 
  Parametry:
  -button - vstup 1., 2. a 3. bit udavaji zvlolene tlacitko
 
  -state - nenulova hodnota znamena, ze tlacitko je stale stisknuto
  -number - pocet uvolneni tlacitka od posledniho volani
  -horiz, vert - X a Y souradnice posledniho uvolneni tlacitka mysi
 
 procedure HorizRange(maximum,minimum:word);
  -vymezi kurzoru mysi oblast pohybu (horizontalni hranice)
 
  Prarametry:
  -minimum - minimalni horizontalni hranice kurzoru
  -maximum - maximalni horizontalni hranice kurzoru
 
 procedure VertRange(maximum,minimum:word);
  -vymezi kurzoru mysi oblast pohybu (vertikalni hranice)
 
  Parametry:
  -minimum - minimalni vertikalni hranice kurzoru
  -maximum - maximalni vertikalni hranice kurzoru
 
 procedure SensiMouse(horiz,vert:word);
  -nastaveni citlivosti mysi, zvlast pro horizontalni a vertikalni
   smer. Cim vyssi cislo, tim nizzsi citlivost (max 32767)
 
  Parametry:
  -horiz - nastaveni citlivosti mysi v horizontalnim smeru
  -vert - nastaveni citlivosti mysi ve vertikalnim smeru
 
 function ExistMouse:boolean;
  -funkce vraci hodnotu true, je-li zaveden ovladac mysi
}
 
interface
var ExMouse:boolean;
 
procedure CursorEnable;
procedure CursorDisable;
procedure ReadState(var button,horiz,vert:word);
procedure SetCo_or(horiz,vert:word);
procedure GetPress(button:word; var state,number,horiz,vert:word);
procedure GetRelease(button:word; var state,number,horiz,vert:word);
procedure HorizRange(maximum,minimum:word);
procedure VertRange(maximum,minimum:word);
procedure SensiMouse(horiz,vert:word);
function ExistMouse:boolean;
 
 
implementation
procedure CursorEnable; assembler;
asm
  push  ax
  mov  ax, $1
  int  $33
  pop  ax
end;
 
procedure CursorDisable; assembler;
asm
  push  ax
  mov  ax, $2
  int  $33
  pop  ax
end;
 
procedure ReadState(var button,horiz,vert:word);
var b,c,d:word;
begin
 asm
   mov  ax, $3
   int  $33
   mov  b, bx
   mov  c, cx
   mov  d, dx
 end;
 button:=b;
 horiz:=c;
 vert:=d;
end;
 
procedure SetCo_or(horiz,vert:word); assembler;
asm
  mov  ax, $4
  mov  cx, horiz
  mov  dx, vert
  int  $33
end;
 
procedure GetPress(button:word; var state,number,horiz,vert:word);
var a,b,c,d:word;
begin
 asm
   mov ax, $5
   mov bx, button
   int $33
   mov a, ax
   mov b, bx
   mov c, cx
   mov d, dx
 end;
 state:=a;
 number:=b;
 horiz:=c;
 vert:=d;
end;
 
procedure GetRelease(button:word; var state,number,horiz,vert:word);
var a,b,c,d:word;
begin
 asm
   mov ax, $6
   mov bx, button
   int $33
   mov a, ax
   mov b, bx
   mov c, cx
   mov d, dx
 end;
 state:=a;
 number:=b;
 horiz:=c;
 vert:=d;
end;
 
procedure HorizRange(maximum,minimum:word); assembler;
asm
  mov  ax, $7
  mov  cx, minimum
  mov  dx, maximum
  int  $33
end;
 
procedure VertRange(maximum,minimum:word); assembler;
asm
  mov  ax, $8
  mov  cx, minimum
  mov  dx, maximum
  int  $33
end;
 
procedure SensiMouse(horiz,vert:word); assembler;
asm
  mov  ax, $F
  mov  cx, horiz
  mov  dx, vert
  int  $33
end;
 
function ExistMouse:boolean;
var a:word;
begin
 asm
   mov  ax, $0
   int  $33
   mov  a, ax
 end;
 if a=0 then ExistMouse:=false
 else ExistMouse:=true;
end;
 
begin
 ExMouse:=ExistMouse;
end.