Program vykreslí Mandelov obrazec

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategória: KMP (Klub mladých programátorov)
mandel.jpgAutor: Ján Benkovič
web: www.tbteacher.host.sk

Program: Mandel.pas
Súbor exe: Mandel.exe

Program vykreslí Mandelov obrazec.
{ MANDEL.PAS                            }
{ Program vykresli mandelov obrazec.                }
{                                  }
{ Datum:09.10.1994               http://www.trsek.com }
 
uses crt;
const XMax=320; YMax=200;
var cc:char;
 
var X,Xbe,Y:integer;
  dim,dre,Yb,Ye,Xb,Xe:real;
var Co,Z,Z1,C:record
     Re,Im:real;
    end;
  Krok:integer;
 
 
PROCEDURE Mandel;
var p,e:^byte;
  max,min:real;
begin
 dre:=(Xe-Xb)/XMax;
 dim:=(Ye-Yb)/YMax;
 
 p:=ptr($0a000,0);
 Co.Re:=0.3;
 Co.Im:=0.6;
 max:=0; min:=0;
 C.Im:=Yb;
 while C.Im>=Ye do
 begin
  e:=p;
  C.Re:=Xb;
  while C.Re<=Xe do
  begin
   Z.Re:=C.Re;
   Z.Im:=C.Im;
   Krok:=0;
   while not((krok>64) or ((Z.Re*Z.Re+Z.Im*Z.Im)>=4)) do begin
    Z1.Re:=Z.Re*Z.Re-Z.Im*Z.Im +Co.Re;    {Z[i+1]:=Z[i]*Z[i] + C}
    Z.Im:=2*Z.Re*Z.Im      +Co.Im;
 
    Z.Re:=Z1.Re;
    if Z.Re>max then max:=Z.Re;
    if Z.Re<min then min:=Z.Re;
    if Z.Im>max then max:=Z.Im;
    if Z.Im<min then min:=Z.Im;
    inc(krok);
   end;
   p^:=krok mod 100; dec(p^);  inc(p);
   C.Re:=C.Re+dre;
  end;
  C.Im:=C.Im+dim;
  p:=e; inc(p,320);
 end;
end;
 
begin
 asm
  mov ax,0013h
  int 10h
 end;
 Y:=0; Xbe:=0; Yb:=1.5; Ye:=-1.5; Xb:=-2; Xe:=2;  Mandel; cc:=readkey;
 
{ Y:=0; Xbe:=40; Yb:=-0.5; Ye:=-0.4; Xb:=-0.35; Xe:=0.15;  Mandel; cc:=readkey;}
{ Xb:=0.2286305064; Xe:=0.237024009; Ye:=-0.553911055; Yb:=-0.547616189;  Mandel; cc:=readkey;}
{ Y:=0; Xbe:=0; Ye:=-1.12; Yb:=-0.84; Xb:=-0.2375; Xe:=0.0375;  Mandel; cc:=readkey;}
 
end.