Program na výpočet RLC obvodov

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategória: KMP (Klub mladých programátorov)

Autor: Ján Benkovič
web: www.tbteacher.host.sk

Program: Rlc.pas

Program na výpočet RLC obvodov.
{ RLC.PAS                Copyright (c) Jan Benkovic }
{ Program na vypocet RLC obvodov.                  }
{                                  }
{ Datum:26.01.2000               http://www.trsek.com }
 
Program RLC_seriove;
uses crt;
var
   f:integer;
   fmin:integer;
   fmax:integer;
   i:integer;
   l:real;
   c:real;
   r:real;
 
 function XL(f:integer): real;
 
 begin
 XL:=2*PI*f*l;
 end;
 
 
 function XC(f:integer): real;
 
 begin
 XC:=1/(2*PI*f*c);
 end;
 
 
 function Z(f:integer): real;
 
 begin
 Z:=sqrt(sqr((r)+(XL(f)-XC(f))));
 end;
 
 
Begin
 clrscr;
 write (' Zadaj hodnotu odporu rezistora: ');
 readln (r);
 write ('Zadaj hodnotu indukcnosti cievky: ');
 readln (l);
 write ('   Zadaj kapacitu kondenzatora: ');
 readln (c);
 clrscr;
 writeln('  f       R       XL       XC        Z');
 for i:=1 to 20 do
 begin
  f:=i*5;
  writeln (' ',f:3,'     ',R:5:2,'      ',XL(f):8:3,'    ',XC(f):8:3,'     ',Z(f):8:3);
 end;
 readln;
end.