Program na simulaci pokladny, kterř vypoŔÝtß i da˛

Delphi & Pascal (Ŕeskß wiki)
P°ejÝt na: navigace, hledßnÝ
Kategˇria: KMP (Klub mladřch programßtorov)
pokladna.pngAutor: LukṠHlousek
Program: Pokladna.pas
S˙bor exe: Pokladna.exe
PotrebnÚ: Hlousek.pas

Program na simulaci pokladny, kterř vypoŔÝtß i da˛.
{ POKLADNA.PAS             Copyright (c) Lukas Hlousek }
{ Program na simulaci pokladny, kterř vypoŔÝtß i da˛.        }
{                                  }
{ Datum:10.01.2007               http://www.trsek.com }
 
{$M 32000 0 0}
uses crt,dos,hlousek;
 
var
 CenaKs: Real;
 CenaCelk: Real;
 Kusy: Byte;
 DPH: Byte;
 Soucet: Real;
 Soucet5: Real;
 Soucet19: Real;
 PocetPol: Byte;
 Konec: Char;
 Pokrac: Char;
 Dan5: Real;
 Dan19: Real;
 OdecetL: Byte;
 NakupEnd: Char;
 Soucet2Disp: string;
 
begin
 TextBackground(2);
 ClrScr;
 TextColor(4);
 WriteLn('');
 WriteLn('             ╔╦╦═════════════════╦╦╗');
 Write('             ║║║');
 TextColor(14);
 Write(' POKLADNA v 1.01');
 TextColor(4);
 WriteLn(' ║║║');
 WriteLn('             ╚╩╩═════════════════╩╩╝');
 TextColor(15);
 WriteLn('                by Lukas Hlousek');
 WriteLn('');
 WriteLn('');
 WriteLn('════════════════════════════════════════════════════════════════');
 WriteLn('  Cena za kus    Pocet kusu    Cena Celkem    DPH  ');
 WriteLn('════════════════════════════════════════════════════════════════');
 GotoXY(1,25);
 TextBackground(LightGray);
 TextColor(Red);
 ClrEol;
 Write(' <+>');
 TextColor(Black);
 Write('Nova polozka ');
 TextColor(Red);
 Write('<*>');
 TextColor(Black);
 Write('Ukoncit nakup');
 repeat
  { NULOVANI PROMENNYCH }
  CenaKs:= 0;
  Kusy:= 0;
  DPH:= 0;
  Soucet:= 0;
  Soucet5:= 0;
  Soucet19:= 0;
  PocetPol:= 0;
  Dan5:= 0;
  Dan19:= 0;
  OdecetL:= 0;
  CenaKs:= 0;
  Kusy:= 0;
  DPH:= 0;
 
  { CYKLUS ZADAVANI POLOZEK }
  while VyberVolbu('','+*')='+' do
  begin
    GoToXY(80, 11+PocetPol);
    TextBackground(2);
    ClrEol;
    TextColor(0);
   GotoXY(5,11+PocetPol);
   TextColor(14);
    Read(CenaKs);
   WriteLn('');
   TextColor(0);
   TextColor(14);
   GotoXY(23,11+PocetPol);
    Read(Kusy);
   CenaCelk:=CenaKs*Kusy;
   GotoXY(38,11+PocetPol);
   Write(CenaCelk:8:2);
   TextColor(14);
   GoToXY(58,11+PocetPol);
    Read(DPH);
 
  {VYPOCTOVA CAST}  
   if DPH= 5 then Soucet5:=Soucet5+((CenaKs)*Kusy);
   if DPH= 5 then Dan5:= Dan5+((CenaKs*0.05)*Kusy);
   if DPH= 19 then Soucet19:=Soucet19+((CenaKs)*Kusy);
   if DPH= 19 then Dan19:= Dan19+((CenaKs*0.19)*Kusy);
   Soucet:= Soucet-OdecetL;
   PocetPol:=PocetPol+1;
   Soucet:= Soucet+(CenaKs*Kusy);
  end;
  WriteLn('');
 
  {VYPSANI VYPOCTENYCH HODNOT}
   TextBackground(2);
   ClrScr;
  TextColor(12);
  WriteLn('                Vyuctovani');
  WriteLn('                ══════════');
  WriteLn('');
  WriteLn('');
  TextColor(14);
   GoToXY(5, WhereY);
  Write('Zaklad 5% dane:   ',Soucet5:8:2,' Kc');
  TextColor(15);
  GoToXY(WhereX +5,WhereY);
  WriteLn('5% dan je:   ',Dan5:8:2,' Kc');
  TextColor(14);
   GoToXY(5, WhereY+1);
  Write('Zaklad 19% dane:  ',Soucet19:8:2,' Kc');
  TextColor(15);
   GoToXY(WhereX +5,WhereY);
  WriteLn('19% dan je:  ',Dan19:8:2,' Kc');
  TextColor(14);
   GoToXY(5, WhereY+1);
  WriteLn('Celkem bez dane:  ',((Soucet5*0.95)+(Soucet19*0.81)):8:2,' Kc');
   GoToXY(5, WhereY+1);
  WriteLn('Odecet za lahve:    ',OdecetL,' Kc');
   GoToXY(5, WhereY+1);
  WriteLn('Celkem k uhrade:  ',Soucet:8:2,' Kc');
   GoToXY(23, WhereY+2);
  TextColor(9);
  Write('Pro pokracovani stiskni klavesu !');
  SwapVectors;
 
   GoToXY(60, WhereY);
  { ZOBRAZENI CENY NA DISPLEJI }
  Str(Soucet:8:2, Soucet2Disp);
  WriteLn(Soucet2Disp);
  Exec('./zobrcenu.exe', Soucet2Disp);
  SwapVectors;
  Pokrac:=ReadKey;
   GoToXY(22, WhereY+1);
 until VyberVolbu('Chcete ukoncit program (A=ano, N=ne)', 'AN')='A';
 TextBackground(0);
 ClrScr;
end.