Program prečíta text a vypíše ho otočený odzadu

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategória: KMP (Klub mladých programátorov)

Program: Reverse.pas
Súbor exe: Reverse.exe

Program prečíta text a vypíše ho otočený odzadu.
{ REVERSE.PAS                            }
{ User enters a phrase and program outputs the same phrase in reverse}
{                                  }
{ Author: Unknown                          }
{ Datum: 20.01.2009              http://www.trsek.com }
 
program output_reverse_string;
 
uses crt;
 
var
 s : string;
 i : integer;
 
begin
 clrscr;
 writeln ('PLease enter your name so it can be outputed in reverse order');
 readln (s);
 writeln;
 for i := 1 to length(s) do
 begin
 end;
 writeln;
 for i := length(s) downto 1 do
 begin
 write(s[i]);
 end;
 readkey
end.