Dithering primitívny

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategória: KMP (Klub mladých programátorov)
dither.pngAutor: Ľuboš Saloky
Program: Dither.pas
Súbor exe: Dither.exe
Potrebné: Egavga.bgi

Dithering primitívny.
{ dither.pas                            }
{ Dithering primitivny.                       }
{                                  }
{ Author: Ľuboš Saloky                       }
{ Datum: 01.01.1996              http://www.trsek.com }
 
{Zacinam s knihou Illumination and Color in Computer Generated Imagery}
            {4=red, 2=green, 1=blue}
program Dithering_primitivny;
uses Graph;
 
var gd,gm:integer;
 
procedure Makaj;
var cell:array[0..15,0..15] of byte;
  x,y,z,ranx,rany,osx,osy:integer;
begin
 x:=0;
 while x<40 do begin
  y:=0;
  Inc(x);
  while y<30 do begin
   Inc(y);
   for osx:=0 to 15 do for osy:=0 to 15 do cell[osx,osy]:=0;
   for z:=1 to x+y do begin
    ranx:=random(8);rany:=random(8);
    while cell[ranx,rany]=1 do ranx:=random(8);rany:=random(8);
    cell[random(16),random(16)]:=1;
   end;
   for osx:=0 to 15 do for osy:=0 to 15 do PutPixel(16*x+osx,16*y+osy,cell[osx,osy]);
  end;
 end;
end;
 
BEGIN
 gd:=9;gm:=2;
 initgraph(gd,gm,'');
 cleardevice;
 Makaj;
 readln;
 CloseGraph;
END.