Výpočet Eulerova čísla

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategória: KMP (Klub mladých programátorov)

Autor: Ľuboš Saloky
Program: E.pas
Súbor exe: E.exe

Výpočet Eulerova čísla.
{ e.pas                               }
{ Výpočet Eulerovho čísla.                      }
{                                  }
{ Author: Ľuboš Saloky                        }
{ Datum:23.01.1996               http://www.trsek.com }
 
program Pocitaj_E;
{$N+,E+}
const menovatel:extended=1;
   sucet:extended=0;
var x:word;
begin
 for x:=1 to 17 do begin
  sucet:=sucet+1/menovatel;
  menovatel:=menovatel*x;
 end;
 writeln;
 writeln('Vysledok      ',sucet);
 writeln('Spravne by malo byt ',Exp(1.0));
 readln;
end.