Rýchle zistenie či je zadané číslo prvočíslo

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategória: KMP (Klub mladých programátorov)

Autor: Ľuboš Saloky
Program: Fastprv1.pas
Súbor exe: Fastprv1.exe

Rýchle zistenie či je zadané číslo prvočíslo.
{ fastprv1.pas       Copyright (c) TrSek alias Zdeno Sekerak }
{ Rýchle zistenie či je zadané číslo prvočíslo.           }
{                                  }
{ Datum:28.01.1996               http://www.trsek.com }
 
program Rychle_zistenie_ci_je_cislo_prvocislo;
uses Dos;
const prvoc:string='1234567907';
var zvysok,x,del,k,odmoc:longint;
  y,dlzka,err:integer;
  vysl:boolean;
  hod,min,sec,s100:word;
BEGIN
 writeln('Zaciname...');
 GetTime(hod,min,sec,s100);
 writeln(hod,':',min,':',sec,'.',s100);
 vysl:=true;
 val(prvoc,k,err);
 odmoc:=Trunc(Sqrt(k));
 dlzka:=Length(prvoc);
 for x:=1 to dlzka do prvoc[x]:=Chr(Ord(prvoc[x])-48);
 for x:=2 to odmoc do begin
  k:=10-x;
  zvysok:=(Ord(prvoc[1])*k+Ord(prvoc[2])) mod x;
  if dlzka>2 then for y:=3 to dlzka do zvysok:=(k*zvysok+Ord(prvoc[y])) mod x;  if zvysok=0 then vysl:=false;
 end;
 GetTime(hod,min,sec,s100);
 writeln(hod,':',min,':',sec,'.',s100);
 write('Cislo ');
 if vysl=false then write('nie ');
 writeln('je prvocislo');
 readln;
END.