Testovanie či je správna Veľká Fermatova veta

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategória: KMP (Klub mladých programátorov)

Autor: Ľuboš Saloky
Program: Fermat3.pasFermat4.pasFermat5.pasFermat6.pas
Súbor exe: Fermat3.exeFermat5.exeFermat6.exe

Testovanie či je správna Veľká Fermatova veta.
{ fermat3.pas                            }
{ Testovanie ci je spravna Velka Fermatova veta. Verzia 3.     }
{                                  }
{ Author: Ľuboš Saloky                       }
{ Datum: 01.01.1996              http://www.trsek.com }
 
{$G+}
program Testovanie_ci_je_spravna_Velka_Fermatova_veta;
var a:array[0..24575] of word;{8192 6-bajtovych tretich mocnin}
  x,y,Stred,Posun:word;
procedure Zhodne;
begin
 writeln('Plati pre',x,',',y);
 readln;
end;
BEGIN
 asm
       pusha
       mov x,1
       lea bx,a
{ ----- vypocet tretich mocnin ----- }
@DalsiaMoc: mov bp,0
       mov ax,x
       mul ax
       mov cx,dx
       mul x
       mov di,ax
       mov si,dx
       mov ax,cx
       mul x
       add si,ax
       adc bp,dx
       mov [bx],bp
       mov [bx+2],si
       mov [bx+4],di
       add bx,6
       inc x
       cmp x,8192
       jl @DalsiaMoc
{ ----- vypocet suctu tretich mocnin ----- }
       mov x,1
       mov y,1
@Sucet:   mov Stred,24576
       mov Posun,12288
       lea bx,a
       add bx,Stred
       mov bp,0{prva tretia mocnina}
       mov ax,x
       mul ax
       mov cx,dx
       mul x
       mov di,ax
       mov si,dx
       mov ax,cx
       mul x
       add si,ax
       adc bp,dx
       mov ax,y{druha tretia mocnina}
       mul ax
       mov cx,dx
       mul y
       add di,ax
       adc si,dx
       adc bp,0
       mov ax,cx
       mul y
       adc si,ax
       adc bp,dx
@Hladaj:   cmp bp,[bx]
       ja @Vacsie
       jb @Mensie
       cmp si,[bx+2]
       ja @Vacsie
       jb @Mensie
       cmp di,[bx+4]
       ja @Vacsie
       jb @Mensie
       call Zhodne
@Vacsie:   mov ax,Stred
       add ax,Posun
       mov Stred,ax
       add bx,Posun
       shr Posun,1
       cmp Posun,3
       jae @Hladaj
       jmp @ZvysX
@Mensie:   mov ax,Stred
       sub ax,Posun
       mov Stred,ax
       sub bx,Posun
       shr Posun,1
       cmp Posun,3
       jae @Hladaj
@ZvysX:   inc x
       cmp x,8192
       jb @Sucet
       mov x,1
       inc y
       cmp y,8192
       jb @Sucet
       popa
 end;
 writeln('OK');
END.