Program určený na testovanie žiakov z rôznych predmetov

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategórie: Programy v Pascalu

Program: Testuj.pas
Soubor exe: Testuj.exe
Soubor ubuntu: Testuj
Potřebné: Testuj.cfg
Vývojak: Testuj.txt
Příklady: Ziaci.txt1.txt2.txt3.txt

Program určený na testovanie žiakov z rôznych predmetov. Pre svoju činnosť potrebuje súbor testuj.cfg v ktorom je definovaná stupnica a jednotlivé otázky testu. Formát súboru testuj.cfg nájdete v súbore testuj.txt. Program vytvára súbory s koncovkou txt.

Režim žiak
Po spustení programu sa klávesou 1 vyberie režim žiak. Program požiada o meno žiaka. Po zadaní vypíše prvú otázku s možnosťami odpovedí a-d. Žiak si má možnosť vybrať klávesom a-d. Potom bude pokračovať na ďalšou otázkou. Počas skúsšnia žiak vidí na koľko otázok už odpovedal. Koľko môže získať maximálne bodov a svoje meno. Z pochopiteľných dôvodov program nezobrazuje aktuálny počet bodov.

Po skončení skúšania mu program oznámy koľko získal bodov a akú známku dostal. Program žiakove odpovede zaznamená do súboru cislo.TXT. Pričom číslo je poradové číslo žiaka. Mená skúšaných žiakov sú v súbore ZIACI.TXT.

Režim učiteľ
Po spustení programu sa klávesou 1 vyberie režim učiteľ. Zobrazí sa zoznam už vyskúšaných žiakov. Klávesami 0 až 9 si vyberie číslo žiaka. Tieto čísla sú koncové čísla zobrazených žiakov. Po výbere sa zobrazí prvá otázka. Správna odpoveď je podfarbená zelenou farbou. Ak žiak odpovedal zle, jeho odpoveď je červená.

Počas tohoto prehľadu sa zobrazuje poradové číslo otázky, meno, známka žiaka a to koľko bodov mu priniesla aktuálna otázka vrámci jním ziskaných bodov.
Program testuj pre svoju činnosť potrebuje súbor TESTUJ.CFG
 
Súbor TESTUJ.CFG má takúto štruktúru
------------------------------------
 
 1. Nadpis testu 1 riadok
 2. Podnadpis testu 2 riadok
 3. Stupnica pre znamku 1
 4. Stupnica pre znamku 2
 5. Stupnica pre znamku 3
 6. Stupnica pre znamku 4
 7. Stupnica pre znamku 5
 8. +
 9. Text otazky 1 riadok
10. Text otazky 2 riadok
11. Text otazky n-ty riadok
12. -
13. hodnota a text odpovede a
14. hodnota a text odpovede b
15. hodnota a text odpovede c
16. hodnota a text odpovede d
17. +
 
Nadpis:
 Je v riadkoch 1,2 a môže obsahovať akýkoľvek text.
 
Stupnica
 Zapisuje sa do riadkov 3 až 7 a to následovne.
 Známka, body od, body do.
 Ak chcem napísať že známka 1 je od 10 do 12 bodov potom bude zápis nasledovný:
 1 12 10
 
Otázka
 Otázky sú od seba oddelené znakom + ktorý je na začiatku riadka a za ním
 nenasleduje žiaden text. Posledná otázka má taktiež za sebou znak +.
 Otázka môže byť na viacerých riadkoch. Viac ako 10 sa však neodporúča, radšej
 otázku skrátite aby vaši žiaci vôbec pochopili na čo sa pýtate.
 Odelenie otázok je vidieť na riadkoch 12, 17.
 
 Otázka sa od odpovede sa odeľuje znakom -. Riadok 12.
 
 Jednotlivé možnosti odpovedí sú na ďalších 4 riadkoch. Môžu však byť aj
 3, alebo 2 odpovede. Každá odpoveď má pred sebou číslo, medzeru a až potom
 text odpovede. Napríklad ak odpoveď "je to sucet cinitelov" je ohodnotená
 bodom 1 potom sa to zapíše ako:
 1 je to sucet cinitelov.
 Každá odpoveď môže mať neaký bod rôzny od 0, to vtedy ak je správnych viac
 odpovedí.
 
 
Ako program pracuje:
--------------------
 
Režim žiak
 Po spustení programu sa klávesou 1 vyberie režim žiak. Program požiada o meno 
 žiaka. Po zadaní vypíše prvú otázku s možnosťami odpovedí a-d.
 Žiak si má možnosť vybrať klávesom a-d. Potom bude pokračovať na ďalšou otázkou.
 Počas skúsšnia žiak vidí na koľko otázok už odpovedal. Koľko môže získať
 maximálne bodov a svoje meno. Z pochopiteľných dôvodov program nezobrazuje 
 aktuálny počet bodov.
  Po skončení skúšania mu program oznámy koľko získal bodov a akú známku
 dostal. Program žiakove odpovede zaznamená do súboru cislo.TES. Pričom
 číslo je poradové číslo žiaka. Mená skúšaných žiakov sú v súbore ZIACI.TXT.
 
Režim učiteľ
 Po spustení programu sa klávesou 1 vyberie režim učiteľ. Zobrazí sa zoznam už 
 vyskúšaných žiakov. Klávesami 0 až 9 si vyberie číslo žiaka. Tieto čísla sú 
 koncové čísla zobrazených žiakov. Po výbere sa zobrazí prvá otázka. 
 Správna odpoveď je podfarbená zelenou farbou. Ak žiak odpovedal zle, jeho 
 odpoveď je červená.
  Počas tohoto prehľadu sa zobrazuje poradové číslo otázky, meno, známka žiaka
 a to koľko bodov mu priniesla aktuálna otázka vrámci jním ziskaných bodov.