Anonymous

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Pages: [1-10]  [11-20]  [actual]

Order:21
Program: Pytagoras.pas

This program calculte te missing side at a triangle.Order:22
random_paiting.jpgProgram: Random_paiting.pas
File exe: Random_paiting.exe

Program dokáže náhodně malovat obrázky na různě barevných pozadích. Program se ukončí stiskem kteréhokoli tlačítka.Order:23
Program: Reverse.pas
File exe: Reverse.exe

User enters a phrase and program outputs the same phrase in reverse.Order:24
rotacia_cokolvek.pngProgram: Rotacia_cokolvek.pas
File exe: Rotacia_cokolvek.exe
need: Modely.7z

Jednoduché 3D zobrazenie modelu načítaného zo súboru. Viditeľnosť je riešená len na základe privrátených a odvrátených strán (normal). Model je možné otáčať, posúvať a približovať pomocou klávesnice.Order:25
rotacia_kocky.pngProgram: Rotacia_kocky.pas
File exe: Rotacia_kocky.exe
need: Vstup.txt

Jednoduchá 3D rotácia kocky s jednoduchým vyhladzovaním hrán (antialiasingom) a tieňovaním. Ovládanie pomocou klávesnice.Order:26
my_snake.pngProgram: Snakev1_1.pas
File exe: Snakev1_1.exe

Snake game.Order:27
stack.jpgProgram: Stack.pas
File exe: Stack.exe
Example: File.txt

Program graficky znázorňuje prácu so zásobníkom (stack&LIFO). Je časťou zdrojového kódu mojej semestrálnej práce z predmetu "Údajové štruktúry 1". Štandardné procedúry ako pridaj, či zmaž prvok z vrchu zásobníka chýbaju, kedže mi išlo hlavne o základný princíp fungovania zásobníka.Order:28
vesmir.pngProgram: Vesmir.pas
File exe: Vesmir.exe
need: Egavga.bgi

Program vykreslí vesmír.Order:29
zizala.pngProgram: Sbmp.pasSvga.pasZizala.pas
File exe: Zizala.exe
need: Svga256.bgiZizala.bmp

Game snake in VGA256 mode.


Pages: [1-10]  [11-20]  [actual]