Anonymous

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Stranky: [1-10]  [11-20]  [aktualna]

Poradze:21
Program: Pytagoras.pas

This program calculte te missing side at a triangle.Poradze:22
random_paiting.jpgProgram: Random_paiting.pas
Subor exe: Random_paiting.exe

Program dokáže náhodně malovat obrázky na různě barevných pozadích. Program se ukončí stiskem kteréhokoli tlačítka.Poradze:23
Program: Reverse.pas
Subor exe: Reverse.exe

Program prečíta text a vypíše ho otočený odzadu.Poradze:24
rotacia_cokolvek.pngProgram: Rotacia_cokolvek.pas
Subor exe: Rotacia_cokolvek.exe
Mušiš mac: Modely.7z

Jednoduché 3D zobrazenie modelu načítaného zo súboru. Viditeľnosť je riešená len na základe privrátených a odvrátených strán (normal). Model je možné otáčať, posúvať a približovať pomocou klávesnice.Poradze:25
rotacia_kocky.pngProgram: Rotacia_kocky.pas
Subor exe: Rotacia_kocky.exe
Mušiš mac: Vstup.txt

Jednoduchá 3D rotácia kocky s jednoduchým vyhladzovaním hrán (antialiasingom) a tieňovaním. Ovládanie pomocou klávesnice.Poradze:26
my_snake.pngProgram: Snakev1_1.pas
Subor exe: Snakev1_1.exe

Snake game.Poradze:27
stack.jpgProgram: Stack.pas
Subor exe: Stack.exe
Ukažka: File.txt

Program graficky znázorňuje prácu so zásobníkom (stack&LIFO). Je časťou zdrojového kódu mojej semestrálnej práce z predmetu "Údajové štruktúry 1". Štandardné procedúry ako pridaj, či zmaž prvok z vrchu zásobníka chýbaju, kedže mi išlo hlavne o základný princíp fungovania zásobníka.Poradze:28
vesmir.pngProgram: Vesmir.pas
Subor exe: Vesmir.exe
Mušiš mac: Egavga.bgi

Program vykreslí vesmír.Poradze:29
zizala.pngProgram: Sbmp.pasSvga.pasZizala.pas
Subor exe: Zizala.exe
Mušiš mac: Svga256.bgiZizala.bmp

Hra žížala v grafickém provedení SVGA256.


Stranky: [1-10]  [11-20]  [aktualna]