Zmení farebnú paletu textového režimu

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategória: Programy v Pascale

Program: Farbydos.pas
Súbor exe: Farbydos.exe

Zmení farebnú paletu priamo v textovom režime DOSu bez toho aby prepínal do grafiky. Ukážka stmaví vypísaný text na čierno a následne jas obnoví. Veľmi šikovné ak nechcete aby užívateľ videl čo vypisuje program. Napríklad ak zavoláte príkaz DOSu, ktorý by mohol vypísať známe "Bad command or file name".
{ FARBYDOS.PAS       Copyright (c) TrSek alias Zdeno Sekerak }
{ Program vie zmenit graficku paletu v DOSe - textovom rezime.   }
{ Demonstruje to tak ze zhasne text a potom ho rozsvieti.      }
{                                  }
{ Datum:01.02.1999               http://www.trsek.com }
 
program zmena_farieb_dos;
uses crt;
const time=50;
Type paleta=array[1..768] of byte;
var pal:Paleta;
   i:integer;
 
procedure jas ( n:integer; var p:paleta);
var i:integer;
begin
 Port[$3c8]:=0;
 for i:=1 to 768 do port[$3c9]:=p[i]*n div 63;
end;
 
procedure zp ( var p:paleta );
var i:integer;
begin
 Port[$3c7]:=0;
 for i:=1 to 768 do p[i]:=Port[$3c9];
end;
 
procedure Zasviet ( var p:paleta);
var n:integer;
begin
 for n:=0 to 63 do begin
  Jas(n,p);
  Delay(time);
  end;
end;
 
procedure Stmavenie ( var p:paleta);
var n:integer;
begin
 for n:=63 downto 0 do begin
  Jas(n,p);
  delay(time);
  end;
end;
 
begin
 ClrScr;
 for i:=1 to 25 do begin
  GotoXY(1,i);
  TextColor(i);
  Write('Zmena farieb v DOSe. Zhasam a rozsviecujem farby.       Software by TrSek.');
  end;
 zp(pal);
 Stmavenie(pal);
 Zasviet(pal);
 end.