Delphi & Pascal (Ŕeskß wiki)
P°ejÝt na: navigace, hledßnÝ
@DF OPTION.DBF
@CT 1
@LM 1
@RM 85
@PL 60
@TB ----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T--
@MT 0
@MB 3
@PO 10
@PN 1
@OP 
@LH 6
 
     ┌─────────────┬─────────────┬─────────────┐  0 - čierna
     │  Farba   │ Podkladu  │ písma    │  1 - modrá
     ├─────────────┼─────────────┼─────────────┤  2 - zelená
     │Okien čísel. │ $(:POMEST) │ $(:FOMEST) │  3 - modrozelená
     │Nevyplnené  │ $(:PNMEST) │ $(:FNMEST) │  4 - červená
     │Vyplnené   │ $(:PVMEST) │ $(:FVMEST) │  5 - fialová
     │Okna žalúzie │ $(:POZALU) │ $(:FOZALU) │  6 - hnedá
     │Nevyplnené ž │ $(:PNZALU) │ $(:FNZALU) │  7 - svetlo hnedá
     │Vyplnené žal │ $(:PVZALU) │ $(:FVZALU) │  8 - tmavo hnedá
     │Help text:  │ $(:PVHELP) │ $(:FVHELP) │  9 - svetlo modrá
     │Help zvýrazn.│ $(:PNHELP) │ $(:FNHELP) │ 10 - svetlo zelená
     │Okna tlač  │ $(:PTLAC) │ $(:FTLAC)  │ 11 - svetlo červená
     └─────────────┴─────────────┴─────────────┘ 12 - svetlo červená
     Typ faxu: $(:FAX_TYP) Mzdové náklady:   13 - svetlo fialová
       šíRka: $(:FAX_SIR)  dealer: $(:CEN_DEA)14 - žltá
       Výška: $(:FAX_DLZ)   merač: $(:CEN_MER)15 - biela
    ľavý okraj: $(:LAV_KRAJ)  montáž: $(:CEN_MON)
     Názov formuláru: $(:ZALU_FOR)  Pohyb po formulári: $(:PORADIE)
   Formulár pre zostavy: $(:ZOST_FOR)    pre kumulované: $(:KUMU_FOR)
       Doba dodania: $(:DOBA_DOD)   Kľúč číselníkov: $(:ZALU_KEY)
  počet pIsaných žalúzií: $(:POC_FZAL)    končiť otáZkou: $(:KONIEC)
.
Ź