ArcTan

From Delphi & Pascal (česká wiki)
Jump to navigation Jump to search

Vrací arcus tangens argumentu.

Deklarace
function ArcTan(X: Reálný): Reálný;
Režim
Windows, Reálný, Chráněný
Poznámky
Turbo Pascal nemá funkci Tan, ale tangens může být vypočítán výrazem:
Tan(x) = Sin(x) / Cos(x);
ArcSin(x) = ArcTan (x/sqrt (1-sqr (x)));
ArcCos(x) = ArcTan (sqrt (1-sqr (x)) /x);


Vzorový příklad

{Arctan.PAS}
{Vzorový příklad pro funkci ArcTan .}
var
  R: Real;
begin
  R := ArcTan(Pi);
end.