Ord

From Delphi & Pascal (česká wiki)
Jump to navigation Jump to search

Vrací pořadovou hodnotu výrazu ordinálního typu.

Deklarace
function Ord(X): Longint;
Režim
Windows, Reálný, Chráněný
Poznámky
X je výraz ordinálního typu. Výsledkem typu Longint je pořadová hodnota X.
Viz také
Chr


Vzorový příklad

{Ord.PAS}
{Vzorový příklad pro funkci Ord.}
{ Pro Windows: }
{ uses WinCrt; }
 type
   Colors = (RED,BLUE,GREEN);
 begin
   Writeln('BLUE má ordinální hodnotu ', Ord(BLUE));
   Writeln('Kód ASCII pro "c" je ', Ord('c'), ' desítkově');
 end.