SizeOf

From Delphi & Pascal (česká wiki)
Jump to navigation Jump to search

Vrací velikost argumentu v bajtech.

Deklarace
function SizeOf: Integer;
Režim
Windows, Reálný, Chráněný
Poznámky
Pokud je aplikována na instanci objektu, který obsahuje tabulku virtuálních metod (VMT), SizeOf vrací velikost uloženou ve VMT.
Viz také
constructor
virtual


Vzorový příklad

{Sizeof.PAS}
{Vzorový příklad pro funkci SizeOf.}
{ Pro Windows: }
{ uses WinCrt; }
type
 CustRec = record
  Name: string[30];
  Phone: string[14];
 end;
var
 P: ^CustRec;
begin
 GetMem(P, SizeOf(CustRec));
 Writeln ('Velikost záznamu je ', SizeOf(CustRec));
 FreeMem (P, SizeOf(CustRec));
 Readln;
end.