Trunc

From Delphi & Pascal (česká wiki)
Jump to navigation Jump to search

Převede hodnotu reálného typu na hodnotu celočíselnou.

Deklarace
function Trunc(X: Reálný): Longint;
Režim
Windows, Reálný, Chráněný
Poznámky
X je výraz reálného typu. Trunc vrací hodnotu typu Longint, která vznikne zaokrouhlením hodnoty výrazu X směrem dolů (tedy odstraněním desetinné části).
Omezení
Pokud je hodnota X mimo rozsah Longint, vznikne běhová (run-time) chyba.
Viz také
Int
Round


Vzorový příklad

{Trunc.PAS}
{Vzorový příklad pro funkci Trunc.}

{ Pro Windows: }
{ uses WinCrt; }
 begin
   Writeln( 1.4, ' se stane ', Trunc(1.4));
   Writeln( 1.5, ' se stane ', Trunc(1.5));
   Writeln(-1.4, ' se stane ', Trunc(-1.4));
   Writeln(-1.5, ' se stane ', Trunc(-1.5));
 end.