Deštruktor

From Delphi & Pascal (česká wiki)
Revision as of 23:09, 29 September 2012 by Zdeno Sekerák (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Deštruktor je zvláštna metóda objektu. Ukončuje činnosť a život objektu, musí zabezpečiť uvoľnenie (vrátenie do systému) všetkých dynamicky pridelených pamätí, uvoľnenie všetkých prostriedkov (pri paralelnom programovaní), atď. Jeden typ objektu môže mať viacej deštruktorov. V Turbo Pascale sa štandardne používa pre deštruktor identifikátor Done (vykonané, urobené, amen), ak je deštruktorov viacej, môžu mať mená napríklad Done_1, Done_2, Done_Zbohom, atď. Deštruktor sa pravidelne uvádza ako druhý parameter príkazu Dispose().


Syntaxe
destructor Done;


Popis
Destruktor musí být deklarován vyhrazeným slovem destructor. (Destruktory mohou být použity i pro další úklidové operace v objektu.)


Viz také

constructor

object

virtual