Programy zos Pascalu

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Stranky: [1-10]  [11-20]  [aktualna]  [31-40]  [41-50]  [51-69]

Poradze:21
Program: Graf2d.pas
Subor exe: Graf2d.exe
Mušiš mac: Egavga.bgi

Zobrazí 2D graf prezentovaný nasledovnými funkciami. x = 6*(4+sin(t)+3*cos(t)-0.7*sin(2*t)+0.8*cos(15*t)+0.3*abs(cos(30*t)))*cos(t)-15
y = 6*(6+sin(t)+3*cos(t)-0.9*sin(2*t)+0.3*cos(15*t)+0.3*abs(cos(30*t)))*sin(t)
X, Y sú definované v FuncX(), FuncY().Poradze:22
Program: Grafmove.pas
Subor exe: Grafmove.exe
Mušiš mac: Egavga.bgiAritmet.pas

Program vykreslí graf funkcie zadanej z klávesnice v 3D priestore pričom dovolí tento graf otáčať v roznych osiach súmernosti (X,Y,Z), prípadne zvaščovať zmenšovať mierku zobrazenia. Vykreslovaciu funkciu si program vyžiada z klávesnice.Poradze:23
grafy.pngProgram: Grafy.pas
Subor exe: Grafy.exe

Program náhodne vykresľuje grafy. Veľmi jednoduché. Zaujímavé je že nepotrebuje známy EGAVGA.BGI. Nepotrebuje ho preto, lebo tento súbor je prilinkovaný v samotnom EXE.

Krátka pomôcka:
procedure EGAVGA_dr; external;
{$L EGAVGA.OBJ }Poradze:24
hanojvez.pngProgram: Hanojvez.pas
Subor exe: Hanojvez.exe
Subor ubuntu: Hanojvez
Ukažka: Hanojvez.txt

Hra Hanojské veže. Úlohou je premiestniť krúžky z ľavého stĺpa na pravý. Nesmie sa však položiť väčší krúžok na menší. Vždy je možné vziať len jeden krúžok.Poradze:25
Program: Hex.pas
Subor exe: Hex.exe

Konvertuje hex číslo na dekadické.Poradze:26
hlasuj.pngProgram: Hlasuj.pas
Subor exe: Hlasuj.exe
Mušiš mac: Egavga.bgiHlasuj.txt

Program slúži ako hlasovací stroj. Pri spustení sa zadá téma hlasovania. Postupne hlasujú jednotlivý zúčastnený. Nakoniec program vyhodnotí hlasovanie a zobrazí v peknom koláčovom grafe.Poradze:27
horner.pngProgram: Horner.pas
Subor exe: Horner.exe
Mušiš mac: Egavga.bgi

Program vykreslí na osi X/Y Hornerové schéma.Poradze:28
Program: Joydemo.pas
Subor exe: Joydemo.exe
Mušiš mac: Joystick.pas

Program názorne ukáže všetky možnosti ako ovládať joystick. V 4 demách ukáže pohyb pákového ovládača, stlačenie buttonov, rekalibraciu, ale aj ovládanie dvoch joystickov naraz.Poradze:29
Zrobil: Neznámy (prosím ozvi sa mi)
Program: Kocka3d.pasKockadat.pas
Subor exe: Kocka3d.exe

Program vytvára 3D prostredie, v ňom zobrazi kocku. Kocka sa dá posúvať a otáčať. Projekčná plocha sa nachádza v počiatku súradnicovej sústavy, je nehybná. Kocka je vykresľovaná IBA PRED projekčnou plochou DO URČITEJ vzdialenosti. Vykresľovanie je obmedzené aj do šírky a výšky.
Ovládanie - a,s,d,w,q,e,j,k,l,iPoradze:30
kpn.pngProgram: Kpn.pas
Subor exe: Kpn.exe
Mušiš mac: Egavga.bgiScore.txt

Program simuluje hru kameň-papier-nožnice. Hráči zadávajú svoju voľbu písmenami k-kameň, p-papier, n-nožnice. Program vyhodnocuje ich úspešnosť a ukladá si jednotlivé hry do súboru. Po skončení zobrazí graf úspešnosti jednotlivých hráčov.


Stranky: [1-10]  [11-20]  [aktualna]  [31-40]  [41-50]  [51-69]