Source code in Pascal

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Pages: [1-10]  [11-20]  [actual]  [31-40]  [41-50]  [51-69]

Order:21
Program: Graf2d.pas
File exe: Graf2d.exe
need: Egavga.bgi

Zobrazí 2D graf prezentovaný nasledovnými funkciami. x = 6*(4+sin(t)+3*cos(t)-0.7*sin(2*t)+0.8*cos(15*t)+0.3*abs(cos(30*t)))*cos(t)-15
y = 6*(6+sin(t)+3*cos(t)-0.9*sin(2*t)+0.3*cos(15*t)+0.3*abs(cos(30*t)))*sin(t)
X, Y sú definované v FuncX(), FuncY().Order:22
Program: Grafmove.pas
File exe: Grafmove.exe
need: Egavga.bgiAritmet.pas

Program vykreslí graf funkcie zadanej z klávesnice v 3D priestore pričom dovolí tento graf otáčať v roznych osiach súmernosti (X,Y,Z), prípadne zvaščovať zmenšovať mierku zobrazenia. Vykreslovaciu funkciu si program vyžiada z klávesnice.Order:23
grafy.pngProgram: Grafy.pas
File exe: Grafy.exe

This program draws the graphs only at random. Though it's very simple,it doesn't need the well-known EGAVGA.BGI because this file was linked to EXE.

Little help:
procedure EGAVGA_dr; external;
{$L EGAVGA.OBJ }Order:24
hanojvez.pngProgram: Hanojvez.pas
File exe: Hanojvez.exe
File ubuntu: Hanojvez
Example: Hanojvez.txt

Game tower of Hanoi. The challenge is to move the rings from the left column to the right. It must not, however, put more into smaller ring. It is always possible to take only one ring.Order:25
Program: Hex.pas
File exe: Hex.exe

Konvertuje hex číslo na dekadické.Order:26
hlasuj.pngProgram: Hlasuj.pas
File exe: Hlasuj.exe
need: Egavga.bgiHlasuj.txt

Program slúži ako hlasovací stroj. Pri spustení sa zadá téma hlasovania. Postupne hlasujú jednotlivý zúčastnený. Nakoniec program vyhodnotí hlasovanie a zobrazí v peknom koláčovom grafe.Order:27
horner.pngProgram: Horner.pas
File exe: Horner.exe
need: Egavga.bgi

Program draws Horner's schema.Order:28
Program: Joydemo.pas
File exe: Joydemo.exe
need: Joystick.pas

The program shows all the posibilities to control a joystick, using 4 demo versions. It suggests the movement of a joystick, buttons pressed, recalibrations and controlling of two joystick synchronically.Order:29
Author: Neznámy (prosím ozvi sa mi)
Program: Kocka3d.pasKockadat.pas
File exe: Kocka3d.exe

Program vytvára 3D prostredie, v ňom zobrazi kocku. Kocka sa dá posúvať a otáčať. Projekčná plocha sa nachádza v počiatku súradnicovej sústavy, je nehybná. Kocka je vykresľovaná IBA PRED projekčnou plochou DO URČITEJ vzdialenosti. Vykresľovanie je obmedzené aj do šírky a výšky.
Ovládanie - a,s,d,w,q,e,j,k,l,iOrder:30
kpn.pngProgram: Kpn.pas
File exe: Kpn.exe
need: Egavga.bgiScore.txt

Program simuluje hru kameň-papier-nožnice. Hráči zadávajú svoju voľbu písmenami k-kameň, p-papier, n-nožnice. Program vyhodnocuje ich úspešnosť a ukladá si jednotlivé hry do súboru. Po skončení zobrazí graf úspešnosti jednotlivých hráčov.


Pages: [1-10]  [11-20]  [actual]  [31-40]  [41-50]  [51-69]