Source code in Pascal

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Pages: [1-10]  [11-20]  [21-30]  [31-40]  [41-50]  [actual]  [61-69]

Order:51
Program: Sswap.pas

Program swap two variables a,b. Speciality is that program no needed third variable or stack. Unfortunately I'm not author of this.Order:52
sudoku.pngProgram: Sudoku.pas
File exe: Sudoku.exe
File ubuntu: Sudoku
Example: Sudoku.dat

Program resolves sudoku in pascal. For moving use arrows. After press F5 program resolves sudoku. Example or resolve is save in file sudoku.dat.Order:53
tc.pngProgram: Tc.pas
File exe: Tc.exe
need: Main.pasMouse.pasT_wind.pas

The purpose of this program is to substitute Norton Commander. It has had a great beginning and this program is a result. However, as it is with other similar projects, this one couldn't move at one point. At present it is possible to view the files in the window which can be enlarged or moved voluntarily by a mouse.Order:54
telefon.pngProgram: Telefon.pas
File exe: Telefon.exe
File ubuntu: Telefon

It's a homework. The homework itself isn't so complicated as it looks like. Static allocation of the memory is what irritates me most. Nobody does it today, otherwise one could get into big troubles. I like the classification of the names using a typical "bubble" method. So if you need to have something sorted out and reliability and exactness, instead of rapidity, are the qualities you are looking for, this might be the program you need. Just have a look. I was engaged by the matter of classification for a longer time and some suggestions can be found in C source codes.Order:55
Program: Terc.pasTerclight.pasTerc2.pas
File exe: Terc.exeTerc2.exe
File ubuntu: Terc
Example: Terc.txtTerc2.txt

Program zistí akými kombináciami zásahov do terča sa dá dosiahnuť požadovaný počet bodov Z. Určí všetky vektory P ( P[1] .. P[M] ) a počet zásahov do medzikružia. Nakoniec vypíše všetky možné riešenia a ich počet (0, 1, 2, …). Podrobný postup riešenia nájdete v Terc.txt.

Ako všade aj tu platí že sa dá naprogramovať jednodušia verzia TercLight.pas ktorá ale nieje taká výkonná.

Nakoniec ešte uverejňujem verziu Terc2.pas od prispievateľky s nickom Quetocek. Vďaka nej je k dispozícii aj dokumentácia.Order:56
Program: Testuj.pas
File exe: Testuj.exe
File ubuntu: Testuj
need: Testuj.cfg
flow: Testuj.txt
Example: Ziaci.txt1.txt2.txt3.txt

Program určený na testovanie žiakov z rôznych predmetov. Pre svoju činnosť potrebuje súbor testuj.cfg v ktorom je definovaná stupnica a jednotlivé otázky testu. Formát súboru testuj.cfg nájdete v súbore testuj.txt. Program vytvára súbory s koncovkou txt.

Režim žiak
Po spustení programu sa klávesou 1 vyberie režim žiak. Program požiada o meno žiaka. Po zadaní vypíše prvú otázku s možnosťami odpovedí a-d. Žiak si má možnosť vybrať klávesom a-d. Potom bude pokračovať na ďalšou otázkou. Počas skúsšnia žiak vidí na koľko otázok už odpovedal. Koľko môže získať maximálne bodov a svoje meno. Z pochopiteľných dôvodov program nezobrazuje aktuálny počet bodov.

Po skončení skúšania mu program oznámy koľko získal bodov a akú známku dostal. Program žiakove odpovede zaznamená do súboru cislo.TXT. Pričom číslo je poradové číslo žiaka. Mená skúšaných žiakov sú v súbore ZIACI.TXT.

Režim učiteľ
Po spustení programu sa klávesou 1 vyberie režim učiteľ. Zobrazí sa zoznam už vyskúšaných žiakov. Klávesami 0 až 9 si vyberie číslo žiaka. Tieto čísla sú koncové čísla zobrazených žiakov. Po výbere sa zobrazí prvá otázka. Správna odpoveď je podfarbená zelenou farbou. Ak žiak odpovedal zle, jeho odpoveď je červená.

Počas tohoto prehľadu sa zobrazuje poradové číslo otázky, meno, známka žiaka a to koľko bodov mu priniesla aktuálna otázka vrámci jním ziskaných bodov.Order:57
tetris.pngProgram: Tetris.pas
File exe: Tetris.exe
File ubuntu: Tetris
need: Podklad.txt
Example: Tetrisl.pas

For a all well known game Tetris. It's full functional. It Common game Tetris. It's a full for play. It's effective in all functions do not hesitate to try it. In this case the main interest it's not all about the game but the algotithmus used in it. Though it has been programmed in text mode it's non the less nontheless not less interesting for it. I suppose someone is going to make the graphics part of it - do it if you like. Later it came to me that the programme can by made by reducing it to the necessary minimum, this was the fast that contributed to creating the Tetrisl.pas source, light version of Tetris.Order:58
tlakspoj.pngProgram: Tlakspoj.pas
File exe: Tlakspoj.exe
File ubuntu: Tlakspoj
need: Tabulky.pas

Same as for Skrutka.pas. It is able to calculate the bias joints. To give a hint of what I am talking about, here is an example. When you heat up a cog-wheel and put it on a shaft it cools down after a while and creates the demountable joint. How much weight this joint is able to bear can be calculated using this program.Order:59
Program: Trdbf.pas
File exe: Trdbf.exe

It will copy the input file into the output one. One must count on the fact that it will set the tabulators on 8 spaces so the text will look the same in every editor.Order:60
Program: Trieden.pas
File exe: Trieden.exe
File ubuntu: Trieden

Program compare 3 mode of range.
TRMAX - range of maximum
BUBLE - buble range
BUBLESORT - buble range with signed


Pages: [1-10]  [11-20]  [21-30]  [31-40]  [41-50]  [actual]  [61-69]