Source code in Pascal

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Pages: [1-10]  [11-20]  [21-30]  [31-40]  [41-50]  [51-60]  [actual]

Order:61
Program: Trsek.pas
File exe: Pouzi.exe
need: Pouzi.pas

It took a long time to complete this library. I believe it includes many useful things like the memorising and restoring of the window basis, the window display, the question with 3 alternatives, the buffer clearing and the others. POUZI.PAS program guides you through all the functions. Don't hesitate to use it when you account the problems. Don't invent the stuff that has already been invented. As far as I'm concerned I'll be only pleased that you used it. Just remember you can't present the copied parts of the source codes under your authorship.

For example
- forgetting the bacground of a screen and back
- displaying the window with many different kinds of frames
- a question with 3 possibilities to answer
- deleting a buffer of the keyboard
and other 25 functions.

You can use if you wish. Do not lose your precious time on what has already been done. And for my part I will only be happy for it. Just don't forget you can't present the parts of source files you copied as your work. Pouzi.pas program will guide you through all the functions.Order:62
turing.pngProgram: Turing.pas
File exe: Turing.exe
need: Trsek.pas
Example: Move.turPrepis.tur

This program was made up to serve as a learning device when studying the TURING machine at Koçice University (Faculty of Electrical Engineering and Information Technology). Anyone who had at least one exam with Doc. Hudák knows what I'm talking about. It helps the visual understanding of the TURING machine functionality or can become handy when suggesting your own program for TURING machine. I found its operating leisurely and easy to follow. Other advantages include functions like the stepping of a suggested program, saving it on the disc or loading the disc. Unfortunately, I came short of the model programs so what I collected and made up in a very short time can be viewed in the MOVE.TUR file. This program was very favourite with its contemporary users. I hope it can still help someone as TURING machines are the basis of the assembler. Believe me, I'm not joking.Order:63
Program: Txtdbf.pas
File exe: Txtdbf.exe

An intelligent transform from TXT->DBF. If it finds the form (*.frm) it works accordingly. Otherwise, it creates its own one and continues to work alone.Order:64
Program: Vga256.pas
File exe: Vga256.exe
need: Paradise.bgi

The program initiates a graphic card of 256 colors in pascal.Order:65
videostop.pngProgram: Videostop.pas
File exe: Videostop.exe
need: Anicka.bmpVideo.dat

The origin of this program can be traced to the game which used to be played in a well-known Czech televised competition called Videostop with Jan Rosák as its presenter. It's full of tricks. To name just a few of them All in all, it looks superb. All the essential stuff without which this game is unimaginable, like prizes, counting of the number of points and speed, can be read out of the video.dat file, if it exists. Otherwise, it is operated by the predefined values.

Parameters of run programs
/h - help
/u - without introduction
/s - without sound
/b20 - 20 choice
/d - make file with victory Video.datOrder:66
Program: Vrstev.pas
File exe: Vrstev.exe
need: Egavga.bgi

Program vykreslí vrstevnice troch kopcov plus osi x,y. Jednotlivé vrstevnice sú farebne odlíšené.Order:67
zaluzie.pngProgram: Zaluzie.pasArchiv.pasDealer.pasFarba.pasFax.pasFilter.pasFormul.pasFyzic.pasHelp.pasKniznic.pasMiesto.pasMzdy.pasOption.pasPr_zal.pasRead_dbf.pasRedef.pasSdv.pasTlac.pasTrsek.pasZaluz.pasZostavy.pas
File exe: Zaluzie.exe
need: Zaluzie.zipHelp.datDealerDealer.$$$Fax.datKumuly.$$$Kumuly.frmKumuly.kumMeracMontazOption.dbfOption.frmOption.indPoradie.datVystup.txtZaluzie.dbfZaluzie.datZaluzie.frmZaluzie.indZaluzie.txtZostava.frm

Program bol vytvorený pre vnutorné potreby firmy KOMA pre spravu objednávok žalúzií.

Bližší popis jednotlivých funkcií:
F2 - Zalúzia
Slúži ako nosná časť celého tohto programu dajú sa v ňom zadávať informácie o objednávateľovi ako jeho MENO, ADRESA, PODLAŽIE.
Kvôli neskorším rozpisom je možné vyplniť (ŠTVRŤ) program sa potom bude týmto riadiť.
Ďalej informácie o tom kto bol dohadzovač (DEALER), kto odmeriaval žalúziu (MERAČ) a nakoniec mená až troch (MONTÁŽNIKOV).
Je možné ďalej vyplniť DATUM OBJEDNAVKY, s tým, že program okamžite prepočíta kedy uplyie doba 14 dní na vykonanie montáže (LEHOTA).
Ak je nám známa CENA žalúzie po je vyplnení okamžite vypočítava DOPLATOK. Po vyplnení ZALOHY je vypočítaný doplatok znova.
Pri vyplňovaní mzdových nákladov máme približný mzdový charakter pre jednotlivých zainteresovaných.
Žalúzie sa vypĺňajú intuitívne pričom ak nie je zadaná farba nie je možné vyplniť žalúziu ďalšiu.

Číselníky pre STVRT, DEALER, MERAC, MONTAZNIK, FARBA sú aktivované okamžite po stlačení klávesy ENTER. Potom si stačí vybrať potrebné a znova stlačiť ENTER. Ak však má užívateľ čísla v krvi stačí napísať priamo číslo program si už neako poradí sám.

F3 - DEALER, F5 - MERAC, F6 - MONTAZ, F4 - FARBA
Okno pre doplnenie číselníka dealerov (meračov, montážnikov farieb). Pohyb šipkami, ESC - koniec práce, DEL - označ dealera na zmazanie.

F4 - ULICA
Okno pre doplnenie číselníka ulíc. Ostatné ako u DEALER. Ak však stlacíte ENTER na položke vpravo objaví sa vám okno MESTO, kde si vyberiete do akého mesta potrí ulica. Aj v meste je ešte možné vybrať KRAJ. ( Upozorňujem, že názvy sú pracovné. Znamená, že ich použitie môže byť iné).Order:68
Program: Zapalky.pas
File exe: Zapalky.exe
need: Egavga.bgi

Ondrejove zápalky<\b>
Ondrej sa od mladi rád hrával so zápalkami. Staval z nich všakovaké podivuhodné umelecké dielka a rád ich rozdával svojim kamarátom. Aby tie dielka lepšie vyzerali, potreboval rôzne druhy zápaliek - s hnedou hlavičkou, so zelenou, celé červené a mnoho iných druhov. Z dlhej chvíle si z nich začal skladať na stole mnohouholníky. Na stole má 4 druhy zápaliek - modré, zelené, červené a ružové. Všetky druhy zápaliek majú rovnakú dĺžku. Len tak si zmyslel, že modré zápalky bude dávať len v smere zhora nadol, zelené len zľava doprava, červené len zľava dole doprava hore a ružové len zľava hore doprava dole. Teraz ho trápi, či možno zo všetkých zápaliek, ktoré má na stole, postaviť jeden veľký mnohouholník.
Úloha<\b>
Napíšte program, ktorý dostane na vstupe 4 čísla A, B, C, D - počty modrých, zelených, červených a ružových zápaliek a zistí, či sa dá z nich postaviť mnohouholník. Ak sa dá, vypíšte aj farby zápaliek v poradí, v akom sú uložené na jeho obvode. Ak je možností, ako poukladať zápalky, viacero, vypíšte ľubovoľnú z nich. Podľa zadania<\b> http://www.ksp.skOrder:69
zivot.pngAuthor: źudovít Mydla
Program: Zivot.pas
File exe: Zivot.exe
File ubuntu: Zivot

Simulate life of flowers, reproduction and death. Try example and coordinate [1,2], [1,3], [2,2], [2,3].


Pages: [1-10]  [11-20]  [21-30]  [31-40]  [41-50]  [51-60]  [actual]