Zo súboru vyčíta všetky slová a vynechá 1-znakové

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategória: Zadania Pascal

Program: Bez1znak.pas
Súbor exe: Bez1znak.exe
Súbor ubuntu: Bez1znak
Potrebné: Jedno.txt

Zo súboru vyčíta všetky slová a vynechá 1-znakové. Výsledok zapíše do ďalšieho súboru.
{ Bez1Znak.PAS       Copyright (c) TrSek alias Zdeno Sekerak }
{ Je dany textovy subor f. Skupina znakov medzi dvoma medzerami sa }
{ nazyva slovo. Vytvorte subor g ktory, obsahuje vsetky slova f   }
{ okrem 1-znakovych slov. Jednoznakovym slovom je odobrata aj jedna }
{ medzera.                             }
{                                  }
{ Datum:23.05.2004               http://www.trsek.com }
 
program bez_1znakovych;
var f:file of char;
  g:text;
  ch:char;
  slovo:string;
 
begin
 WriteLn('Vycita vsetky slova a vynecha 1-znakove');
 Writeln('Spracujem subor jedno.txt do suboru bez1.txt');
 
 Assign(f,'jedno.txt');
 Assign(g,'bez1.txt');
 ReSet(f);
 ReWrite(g);
 
 { znulujeme }
 slovo:='';
 
 while(not(Eof(f))) do
 begin
  { precita 1 znak }
  Read(f,ch);
 
  { dalsi znak ktorz nieje medzera}
  if(ch <> ' ')then begin
    slovo:=slovo+ch;
  end
  else begin
 
   { slovo je vacsie ako 1 }
   if(length(slovo)>1) then
    Write(g, slovo+' ');
 
   slovo:='';
  end;
 
 end;
 
 Close(f);
 Close(g);
 WriteLn('Hotovo');
 Readln;
end.