Program, ktorý vygeneruje n úloh na preskúąanie násobilky

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategória: Zadania Pascal

Autor: Pheo
web: pascalsource.ic.cz

Program: Nasobilka.pas

Program, ktorý vygeneruje n úloh na preskúąanie násobilky. Program na precvicovanie nasobilky. Program na skusanie nasobilky.
{ NASOBILKA.PAS                 Copyright (c) Pheo }
{ Program, ktorý vygeneruje n úloh na preskúšanie násobilky.    }
{ Program na precvicovanie nasobilky. Program na skusanie nasobilky.}
{                                  }
{ Datum:23.01.2000               http://www.trsek.com }
 
program nasobilka;
var a,b,c,d,e,i,f:integer;
  p,pr:real;
begin
   randomize;
   writeln;
   d:=0;
   e:=0;
   writeln ('zadaj pocet prikladov');
   readln(d);
   for i:=1 to d do
     begin
         b:=random(10);
         a:=random(10);
         write(a,'*',b,'=');
         readln(f);
         c:=a*b;
 
       if f=c then
         begin writeln('spravne');
             e:=e+1;
         end
          else writeln('nespravne,spravny vysledok je',c);
    end;
  write('mas ',e,' spravnych vysledkov z ',d);
   pr:=e/d*100; writeln('  t.j. ',pr:5:2,' percent');
  if (pr<=100)and(pr>90) then write('znamka 1');
  if (pr<=90) and(pr>70) then write('znamka 2');
  if (pr<=70) and(pr>50) then write('znamka 3');
  if (pr<=50) and(pr>30) then write('znamka 4');
  if (pr<=30) then write ('mas 5-ku');
  readln;
end.