Zistí počet písmen vo vete

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategória: Zadania Pascal

Autor: Juraj Pupák
Program: Pocetpis.pas
Súbor exe: Pocetpis.exe

Zistí počet písmen vo vete.
{ POCETPIS.PAS                           }
{ Zisti pocet pismen vo vete.                    }
{                                  }
{ Author: Juraj Pupak                        }
{ Date : 27.10.2006              http://www.trsek.com }
 
program PocetPismen;
uses crt;
 
Function Overenie_Pismena(veta : string;index : integer) : boolean;
 var
  dlzka_vety,i : integer;
  Is_Char : boolean;
begin
 dlzka_vety := length(veta);
 Is_Char := False;
 For i := 1 To index - 1 Do
  begin
   IF veta[i] = veta[index] THEN
    Is_Char := True;
  end;
  Overenie_Pismena := Is_Char;
end;
 
 var
  veta : string;
  pismeno : char;
  index,i : integer;
  pocet_pismen,dlzka_vety : integer;
 
begin
 clrscr;
 writeln('Zadaj vetu velkymi pismenami');
 readln(veta);
 clrscr;
 dlzka_vety := length(veta);
 
 For index := 1 To dlzka_vety Do
   begin
   IF (veta[index] <> ' ') and (Overenie_Pismena(veta,index) = False) THEN
    begin
      For i := 1 To dlzka_vety Do
       begin
        IF veta[index] = veta[i] THEN
         begin
           pocet_pismen := pocet_pismen + 1;
         end;
      end;
     writeln(veta[index],'..',pocet_pismen);
      pocet_pismen := 0;
    end;
  end;
 readln;
end.