Program si vymyslí 100 čísel a následně ich seřadí

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategória: Zadania Pascal

Autor: Pavel Paták
web: www.webpark.cz/programar

Program: Serad.pas
Súbor exe: Serad.exe

Program si vymyslí 100 čísel a následně ich seřadí.
{ SERAD.PAS                Copyright (c) Pavel Patak }
{ Program si vymysli 100 cisel a nasledne ich seradi.        }
{                                  }
{ Datum:28.10.2004               http://www.trsek.com }
 
Program Serad;
Uses Crt;
Const Pocet = 100;
   MaxHodnota=MaxInt;
Var I,J,Pom : Integer;
 Hodnoty : array[1..100] of Integer;
Begin
 ClrScr;
 Randomize;
 For I:=1 to Pocet do {Generujeme nahodne hodnoty, muzeme tez pouzit Readln...}
 Hodnoty[I]:=Random(MaxHodnota);
 
 For J:=1 to Pocet do  {Cely cyklus musime zopakovat, po prvnim je jiste jenom spravne poradi posledniho prvku}
 For I:=1 to Pocet-1 do
  if Hodnoty[I]>Hodnoty[I+1] then {V pripade prehozenych prvku obratime poradi}
  begin
   Pom:=Hodnoty[I];
   Hodnoty[I]:=Hodnoty[I+1];
   Hodnoty[I+1]:=Pom;
  end;
 For I:=1 to Pocet do {Vypiseme vysledek}
 Write(Hodnoty[I]:10);
 
 Readln;
End.