Spojí niekoľko súborov do jedného

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategória: Zadania Pascal

Program: Superpum.pas
Súbor exe: Superpum.exe

Spojí niekoľko súborov do jedného.
{ SUPERPUM.PAS       Copyright (c) TrSek alias Zdeno Sekerak }
{ Vytvorte program, ktory spoji niekolko danych suborov do jedneho. }
{                                  }
{ Datum:23.05.2004               http://www.trsek.com }
 
program super_pump;
var f:text;
  meno,meno2:string;
 
 
{ procedura na koniec suboru meno2 pripoji subor meno1 }
procedure Pripoj(meno1,meno2:string);
var slovo:string;
  f,g:text;
begin
 Assign(f,meno1);
 Assign(g,meno2);
 
 ReSet(f);
 Append(g);
 
 { presun na koniec }
 while(not(Eof(f))) do
 begin
  ReadLn(f,slovo);
  WriteLn(g,slovo);
 end;
 
 { zavrieme }
 Close(f);
 Close(g);
end;
 
 
begin
 WriteLn('Spojim niekolko suborov do jednoho.');
 
 Write('Zadaj meno v ktorom budu spojene subory:');
 ReadLn(meno);
 
 repeat
  Write('Zadaj meno suboru (prazdne koniec):');
  ReadLn(meno2);
 
  { ak zadal existujuci }
  if( meno2<>'')then
    Pripoj(meno2,meno);
 
 until(meno2='');
 
 WriteLn('Hotovo vsetky subory su v ', meno);
 ReadLn;
end.