English
English
Slovensky
Slovensky
Česky
Česky
Šarišsky
Šarišsky

Download mojích programov

Chcete podporiť tento server? Pošlite ľubovoľnú čiastku cez PayPal

Ak by ste chceli mať všetky programy uverejnené na tejto stránke v celku na svojom disku ponúkam kompletný download.

Pas.zip (153 kB) - Všetky zdrojáky zo sekcie Programy v Pascale

Exe.zip (633 kB) - Všetky exe zo sekcie Programy v Pascale

Zadania.zip (330 kB) - Všetky zdrojáky zo sekcie Zadania Pascal

Príručka.zip (37 kB) - Programátorská príručka pre začiatočníkov (HTML) zo sekcie Príručka pre Pascal

Disky.zip (93 kB) - Popis starších typov diskov spolu s jumprami vo formáte HTML zo sekcie Disky

Cover.zip (403 kB) - Programy + zdrojáky v pascale od KMP (Klub mladých programátorov) zo sekcie Programy KMP

Soft3000 ver. 2.57 - Windows program (Visual C++) určený pre komunikácii s pokladnicou POS-3000


Download cudzích programov

Turbo Pascal 5.5 integrovaný s PSPad (1502 kB) - Turbo Pascal 5.5

TpPatch.zip (9.6 kB) - Patch pre Pascal, alebo

T7tplfix.zip (30.2 kB) - Patch pre Turbo Pascal 7.0 pre tých ktorým na Pentiách hlási chybu "Divide by 0". Viac sa dočítate na http://www.brain.uni-freiburg.de/~klaus/pascal/runerr200/download.html.