English
English
Slovensky
Slovensky
Česky
Česky
Šarišsky
Šarišsky
Nájdite si čo potrebujete, ak to tu nemám pošlite mi zadanie mailom. Ak je zadanie ľahké skúste generátor zadaní.

Stránky: [1-10]  [11-20]  [21-30]  [31-40]  [41-50]  [51-60]  [61-70]  [aktuálna]  [81-90]  [91-100]  
[101-110]  [111-120]  [121-130]  [131-140]  [141-150]  [151-160]  [161-170]  [171-180]  [181-190]  [191-200]  
[201-210]  [211-220]  [221-230]  [231-234]

Poradie:71
Autor: ghostix
Program: Kartoteka.pas
Súbor exe: Kartoteka.exe
Potrebné: Pracov.dat
Jednoduchá kartotéka pracujúca s dátovým súborom.

Umožnuje:
  • založiť kartu
  • nájsť kartu podľa mena
  • odstrániť kartu podľa mena
  • zistiť počet kariet
  • vypísať zoznam pracovníkov
Zobrazené: 2223x


Poradie:72
Program: Kladne.pas
Súbor exe: Kladne.exe
Vývoják: Kladne.gif
Výpočet a tlač hodnôt. Načíta 10 čísel, ktoré rozdelí na kladné a záporné do dvoch stĺpcov.
Zobrazené: 2192x


Poradie:73
Autor: Pheo
web: pascalsource.ic.cz

Program: Klavesy.pas
Súbor exe: Klavesy.exe
Program vypíše kód stlačeného klávesu.
Zobrazené: 1850x


Poradie:74
kocka.png
Program: Kocka.pas
Súbor exe: Kocka.exe
Vypočíta obvod kocky a objem kocky.
Pre výpočet obvodu platí vzťah 3·4·a.
Pre výpočet povrchu platí vzťah 6·a².
Pre výpočet objemu platí vzťah a³.

Pričom:
- a je strana kocky
Zobrazené: 12430x


Poradie:75
Program: Kombinacia.pas
Program prekombinuje všetkými možnosťami 3 zadané čísla.
Zobrazené: 1835x


Poradie:76
Autor: Pheo
web: pascalsource.ic.cz

Program: Kombinacne_cislo.pas
Súbor exe: Kombinacne_cislo.exe
Výpočet kombinačného čísla.
Zobrazené: 4332x


Poradie:77
Autor: Pheo
web: pascalsource.ic.cz

Program: Komplex_cisla.pas
Súbor exe: Komplex_cisla.exe
Program urobi prevod komplexneho cisla z algoritmickeho do goniometrickeho tvaru.
Zobrazené: 1520x


Poradie:78
Autor: Pavel Paták
web: www.webpark.cz/programar

Program: Koule.pas
Súbor exe: Koule.exe
Po zadání polomeru vypočte povrch a objem koule
Zobrazené: 3853x


Poradie:79
Autor: scoooby
web: www.chlievik.net

Program: Krovnica.pas
Súbor exe: Krovnica.exe
Jednoduchý program na výpočet kvadratickej rovnice.
Zobrazené: 3516x


Poradie:80
Autor: Pavel Paták
web: www.webpark.cz/programar

Program: Kvadr.pas
Súbor exe: Kvadr.exe
Po zadání tří rozmerů kvádru vypočte jeho objem
Zobrazené: 2266x


Stránky: [1-10]  [11-20]  [21-30]  [31-40]  [41-50]  [51-60]  [61-70]  [aktuálna]  [81-90]  [91-100]  
[101-110]  [111-120]  [121-130]  [131-140]  [141-150]  [151-160]  [161-170]  [171-180]  [181-190]  [191-200]  
[201-210]  [211-220]  [221-230]  [231-234]