Zadání Pascal

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Nájdite si čo potrebujete, ak to tu nemám poąlite mi zadanie mailom. Ak je zadanie µahké skúste generátor zadaní.

Stránky: [1-10]  [11-20]  [21-30]  [31-40]  [41-50]  [51-60]  [61-70]  [aktuální]  [81-90]  [91-100]  [101-150]  [151-200]  [201-242]

Pořadí:71
Autor: Ąuboslav Kardoą
Program: Kalkulacka2.pas
Soubor exe: Kalkulacka2.exe

Matematika(kalkulačka)
- sčítanie, odčítanie, delenie, násobenie
- vzorce na obsah, obvod, objem a povrch telies + grafická ukáľka
- základné matematické konątantyPořadí:72
Autor: ghostix
Program: Kartoteka.pas
Soubor exe: Kartoteka.exe
Potřebné: Pracov.dat

Jednoduchá kartotéka pracujúca s dátovým súborom.

Umoľnuje:
  • zaloľi» kartu
  • nájs» kartu podµa mena
  • odstráni» kartu podµa mena
  • zisti» počet kariet
  • vypísa» zoznam pracovníkovPořadí:73
Program: Kladne.pas
Soubor exe: Kladne.exe
Vývojak: Kladne.gif

Výpočet a tlač hodnôt. Načíta 10 čísel, ktoré rozdelí na kladné a záporné do dvoch stĺpcov.Pořadí:74
Autor: Pheo
web: pascalsource.ic.cz

Program: Klavesy.pas
Soubor exe: Klavesy.exe

Program vypíąe kód stlačeného klávesu.Pořadí:75
kocka.pngProgram: Kocka.pas
Soubor exe: Kocka.exe

Vypočíta obvod kocky a objem kocky.
Pre výpočet obvodu platí vz»ah 3·4·a.
Pre výpočet povrchu platí vz»ah 6·a².
Pre výpočet objemu platí vz»ah a³.

Pričom:
- a je strana kockyPořadí:76
Program: Kombinacia.pas

Program prekombinuje vąetkými moľnos»ami 3 zadané čísla.Pořadí:77
Autor: Pheo
web: pascalsource.ic.cz

Program: Kombinacne_cislo.pas
Soubor exe: Kombinacne_cislo.exe

Výpočet kombinačného čísla.Pořadí:78
Autor: Pheo
web: pascalsource.ic.cz

Program: Komplex_cisla.pas
Soubor exe: Komplex_cisla.exe

Program urobi prevod komplexneho cisla z algoritmickeho do goniometrickeho tvaru.Pořadí:79
Autor: Pavel Paták
web: www.webpark.cz/programar

Program: Koule.pas
Soubor exe: Koule.exe

Po zadání polomeru vypočte povrch a objem koulePořadí:80
Autor: scoooby
web: www.chlievik.net

Program: Krovnica.pas
Soubor exe: Krovnica.exe

Jednoduchý program na výpočet kvadratickej rovnice.


Stránky: [1-10]  [11-20]  [21-30]  [31-40]  [41-50]  [51-60]  [61-70]  [aktuální]  [81-90]  [91-100]  [101-150]  [151-200]  [201-242]