Zadání Pascal

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Nájdite si čo potrebujete, ak to tu nemám pošlite mi zadanie mailom. Ak je zadanie ľahké skúste generátor zadaní.

Stránky: [1-10]  [11-20]  [21-30]  [aktuální]  [41-50]  [51-60]  [61-70]  [71-80]  [81-90]  [91-100]  [101-150]  [151-200]  [201-242]

Pořadí:31
Autor: Juraj Pupák
Program: Counting.pas
Soubor exe: Counting.exe
Soubor ubuntu: Counting

Výpočet n-tej mocniny čísla.Pořadí:32
Autor: Juraj Pupák
Program: Cyklus.pas
Soubor exe: Cyklus.exe
Soubor ubuntu: Cyklus

Výpočet súčtu číselného radu 1..N.Pořadí:33
Program: Datum_slovom.pas
Soubor exe: Datum_slovom.exe
Soubor ubuntu: Datum_slovom

Na vstupe je dátum v tvare dd mm rr (napr. 15 05 04). Program vypíšte tento dátum v tvare dd mesiac RRRR (15 máj 2004)
Ak rr>10 tak rok je 19rr inak je rok 20rr. Či je dátum korektný netreba kontrolovať.Pořadí:34
Autor: Pavel Paták
web: www.webpark.cz/programar

Program: Deleni.pas
Soubor exe: Deleni.exe
Soubor ubuntu: Deleni

Zadá užívateli 25 příkladu na deleníPořadí:35
Autor: Pheo
web: pascalsource.ic.cz

Program: Delenie.pas

Program na určenie celočíselného podielu a zvyšku pomocou sčítania a odčítania. Program určí vačšie, menšie číslo.Pořadí:36
delitele_intervalu.jpgProgram: Delitele_intervalu.pas
Soubor exe: Delitele_intervalu.exe

Program vypíše všetky čísla z intervalu ktoré sú delitežné C.Pořadí:37
Autor: Marián Šagát
Program: Determinant_s.pas
Soubor exe: Determinant_s.exe

Výpočet determinantu do 10. stupňa (vlastne ľubovoľného stupňa, ten určuje len koštanta zadaná vo vzoráku, volil som 10). Výpočet spočíva v upravení štvorcovej matice na horno-trojuholníkový tvar, z ktorého sa determinant ľahko určí.Pořadí:38
Program: Do_hex.pas

Program urobi prevod cisla z desiatkovej do 16kovej sustavy.Pořadí:39
Autor: Pheo
web: pascalsource.ic.cz

Program: Dokoncisla.pas
Soubor exe: Dokoncisla.exe

Program určí či číslo je dokonalé číslo.Pořadí:40
Autor: Pheo
web: pascalsource.ic.cz

Program: Dve_cisla.pas
Soubor exe: Dve_cisla.exe

Program na určenie súčtu, súčinu, rozdielu, podielu dvoch daných čísel s voľbou operácie.


Stránky: [1-10]  [11-20]  [21-30]  [aktuální]  [41-50]  [51-60]  [61-70]  [71-80]  [81-90]  [91-100]  [101-150]  [151-200]  [201-242]