Zadání Pascal

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Nájdite si čo potrebujete, ak to tu nemám poąlite mi zadanie mailom. Ak je zadanie µahké skúste generátor zadaní.

Stránky: [1-50]  [51-100]  [101-150]  [151-160]  [161-170]  [171-180]  [181-190]  [191-200]  [aktuální]  [211-220]  [221-230]  [231-240]  [241-242]

Pořadí:201
Autor: Juraj Pupák
Program: Subor_tr.pas
Soubor exe: Subor_tr.exe
Potřebné: Num_tria.txt

Program vyčíta zo súboru num_tria.txt dĺľky strán trojuholníkov. Zistí či sa dajú zostroji» a výsledok zapíąe do súboru num_1.txt.Pořadí:202
Program: Sucet.pas
Soubor exe: Sucet.exe

Vypočíta súčet dvoch čísel.Pořadí:203
Autor: Pheo
web: pascalsource.ic.cz

Program: Sucet2.pas
Soubor exe: Sucet2.exe

Program spočíta párne čísla vo zvolenom intervale.Pořadí:204
Program: Sucet_postupnosti.pas

Na vstupe sú číslice ukončené číslicou 0. Načítajte tieto číslice a vypočítajte ich súčet. Počet číslic bude menąí ako 100.Pořadí:205
Program: Sucin.pas
Soubor exe: Sucin.exe

Zobrazí súčin čísel.Pořadí:206
Program: Suckrat.pas
Soubor exe: Suckrat.exe
Vývojak: Suckrat.gif

Načíta N trojíc µubovoµných čísel A,B,C z ktorých vypočíta súčet a súčin. Výsledky pre jednotlivé trojice tlačí v tvare tabuµky.Pořadí:207
Autor: Pavel Paták
web: www.webpark.cz/programar

Program: Sudalicha.pas
Soubor exe: Sudalicha.exe

Rozhodne, zda je zadané číslo sudé nebo liché.Pořadí:208
Program: Suma.pas
Soubor exe: Suma.exe

Vypočíta sumu súčinov a[i]*b[n+1-i], pričom n je počet čísel.Pořadí:209
Program: Superpum.pas
Soubor exe: Superpum.exe

Spojí niekoµko súborov do jedného.Pořadí:210
Autor: Juraj Pupák
Program: Sustava.pas
Soubor exe: Sustava.exe

Program na prevod čísel z dvojkovej do desiatkovej sústavy, alebo na prevod z desiatkovej do dvojkovej sústavy.


Stránky: [1-50]  [51-100]  [101-150]  [151-160]  [161-170]  [171-180]  [181-190]  [191-200]  [aktuální]  [211-220]  [221-230]  [231-240]  [241-242]