Zadání Pascal

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Nájdite si čo potrebujete, ak to tu nemám poąlite mi zadanie mailom. Ak je zadanie µahké skúste generátor zadaní.

Stránky: [1-10]  [11-20]  [21-30]  [31-40]  [41-50]  [aktuální]  [61-70]  [71-80]  [81-90]  [91-100]  [101-150]  [151-200]  [201-242]

Pořadí:51
Program: Func2.pas
Soubor exe: Func2.exe
Vývojak: Func2.gif

Výpočet hodnôt funkcie z = 3 + x + 1/ y - 4. Výpočet sa skončí zadaním y=4. Jednotlivé hodnoty najprv načíta do poµa. Výsledky (aj načítané x,y) vytlačí v tabuµke.Pořadí:52
Program: Functab.pas
Soubor exe: Functab.exe
Vývojak: Functab.jpg

Výpočet a tlač hodnôt funkcie y= (2,5x-11,1) / (2x-1), ak x je z intervalu od 0 do 3 s krokom k=0,5.Pořadí:53
Program: Funkcia.pas
Soubor exe: Funkcia.exe

Vypočíta funkciu y=xe^(x+1) pre 5 zadaných čísel.Pořadí:54
Program: Ga_priem.pas
Soubor exe: Ga_priem.exe
Vývojak: Ga_priem.jpg

Načítanie N trojíc µubovoµných čísel A,B,C z ktorých sa vypočíta aritmetický a geometrický priemer. Výsledok pre jednotlivé trojice sa tlačí v tvare tabuµky.Pořadí:55
Autor: Aleš Kucik
web: www.webpark.cz/prog-pascal

Program: Gauss.pas
Soubor exe: Gauss.exe

Tento jednoduchý prográmek slouží k výpočtu neznámých soustav lineárních rovnic. Využívá Gaussovy eliminace, která lze snadno vyjádřit jako algoritmus. Dejme tomu že máme lin. rovnice

Račte si to vyzkoušet sami. Program je limitován konstantou MAX na 10 neznámích, ale klidně můžete tuto konstantu zvětšit.Pořadí:56
Autor: Pheo
web: pascalsource.ic.cz

Program: Gonio.pas
Soubor exe: Gonio.exe

Tabuµka goniometrických funkcií. Nad zadaným intervalom zobrazí sínus, cosínus, tangens.Pořadí:57
Program: Graf.pas
Soubor exe: Graf.exe
Potřebné: Egavga.bgi

Graf funkcie ktorá je zapísaná do Funkci(x real).Pořadí:58
Autor: Pheo
web: pascalsource.ic.cz

Program: Graph_pero.pas
Soubor exe: Graph_pero.exe

Grafické pero kreslí čiaru zvoleným smerom (4 smery).Pořadí:59
Program: Hadaj.pas
Soubor exe: Hadaj.exe

Bude háda» aké si myslíą číslo. Interval je pevne určení. Program vám kladie otázky typu "či je číslo väčąie ako.." alebo "či je číslo menąie ako ..", na ktoré vy odpovedáte len áno alebo nie.Pořadí:60
Autor: Matej Ďurica
Program: Hadaj_cislo2.pas
Soubor exe: Hadaj_cislo2.exe

Hra v ktorej hádate náhodne vygenerované číslo, pričom vám program vľdy povie či vami zadané číslo je väčąie alebo menąie. Hra končí uhádnutím čísla + program napíąe na koµký pokus ste číslo uhádli.


Stránky: [1-10]  [11-20]  [21-30]  [31-40]  [41-50]  [aktuální]  [61-70]  [71-80]  [81-90]  [91-100]  [101-150]  [151-200]  [201-242]