GraphResult

From Delphi & Pascal (česká wiki)
Jump to navigation Jump to search

Vrací chybový kód poslední grafické operace.

Deklarace
function GraphResult: Integer;
Režim
Reálný, Chráněný
Poznámky
GraphResult nastavují tyto rutiny:
Bar
GetGraphMode
SetAllPalette
Bar3D
ImageSize
SetFillPattern
ClearViewPort
InitGraph
SetFillStyle
CloseGraph
InstallUserDriver
SetGraphBufSize
DetectGraph
InstallUserFont
SetGraphMode
DrawPoly
PieSlice
SetLineStyle
FillPoly
RegisterBGIdriver
SetPalette
FloodFill
RegisterBGIfont
SetTextJustify
SetTextStyle
Viz také
DetectGraph
DrawPoly
Chybové kódy grafického režimu
GraphErrorMsg


Vzorový příklad

{Grfreslt.PAS}
{Vzorový příklad pro funkci GraphResult.}
uses Graph;
var
 ErrorCode: Integer;
 GrDriver, GrMode: Integer;
begin
 GrDriver := Detect;
 InitGraph(GrDriver, GrMode, ' ');
 ErrorCode := GraphResult;  { Kontrola chyb }
 if ErrorCode <> grOk then
 begin
  Writeln('Chyba grafiky:');
  Writeln(GraphErrorMsg(ErrorCode));
  Writeln('Program přerušen...');
  Halt(1);
 end;
 ClearDevice;  { Nakreslit nějakou grafiku... }
 Rectangle(0, 0, GetMaxX, GetMaxY);
 Readln;
 CloseGraph;
end.