Inštancia

From Delphi & Pascal (česká wiki)
Jump to navigation Jump to search

Inštancia v Churchovej jednoduchej teórii typov je prvok, konštanta nejakého typu.


V Turbo Pascale definujeme object ako typ a premenné tohto typu nazývame “inštancie” tohto typu. V novších jazykoch sa typ nazýva class a premenné tohto typu sa nazývajú “inštancie”, ale niekedy aj “objekty”. Treba dávať pozor na terminologické nedorozumenia.