Vlastnosť

From Delphi & Pascal (česká wiki)
(Redirected from Vlastnosti)
Jump to navigation Jump to search

Údajové položky (premenné) historicky staršieho typu record sa v objekte nazývajú vlastnosti. Vlastnosti (aj metódy) môžu byť prístupné ako private alebo ako public.


Vlastnosť objektu, po anglicky property je údajová položka objektu (v type record sa jej prosto hovorí “položka záznamu”). Podrobnejšie pozri Vlastnosť.