Zadaňa Pascal

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Nájdite si čo potrebujete, ak to tu nemám pošlite mi zadanie mailom. Ak je zadanie ľahké skúste generátor zadaní.

Stranky: [1-50]  [51-60]  [61-70]  [71-80]  [81-90]  [91-100]  [101-110]  [111-120]  [aktualna]  [131-140]  [141-150]  [151-200]  [201-242]

Poradze:121
Zrobil: Juraj Pupák
Program: Objemihl.pas
Subor exe: Objemihl.exe

Program vyžiada rozmery ihlanu a vypočíta jeho objem.Poradze:122
Zrobil: Pheo
web: pascalsource.ic.cz

Program: Obrat_text.pas
Subor exe: Obrat_text.exe

Slovo zapísané odzadu.Poradze:123
Program: Odzadus.pas
Subor exe: Odzadus.exe

Zadané číslo (reťazec) vypíše odzadu.Poradze:124
Zrobil: Juraj Pupák
Program: Opgula.pas
Subor exe: Opgula.exe

Program vypočíta objem a povrch guľe.Poradze:125
valec.pngZrobil: Juraj Pupák
Program: Opvalec.pas
Subor exe: Opvalec.exe

Program vypočíta povrch a objem valca.
Pre výpočet objemu válca platí vzťah π·r²·v
Pre výpočet povrchu válca platí vzťah 2·π·r·(r+v)

Pričom:
- r je polomer válca
- v je výška válca
- π je Ludolfovo číslo 3.14159

Program na výpočet π nájdete tu Pi.pasPoradze:126
Program: Otoc.pas
Subor exe: Otoc.exe

Otočí číslo naopak.Poradze:127
Zrobil: mersi
Program: Par_nepar.pas
Subor exe: Par_nepar.exe
Vyvojak: Par_nepar.jpg

Program pre načítanie N čísel a ich následne vypísanie v tabuľke. Záporné nepárne, záporné párne, kladné párne, kladné nepárne.Poradze:128
Program: Parne.pas
Subor exe: Parne.exe

Vypíše všetky párne celé čísla z intervalu (a,b).Poradze:129
Program: Parne2.pas
Subor exe: Parne2.exe

Vypíše všetky párne čísla z intervalu (a,b). Nepoužíva FOR.Poradze:130
Zrobil: Pheo
web: pascalsource.ic.cz

Program: Pas_trojuholnik.pas
Subor exe: Pas_trojuholnik.exe

Vykreslí Pascalov trojuholník.


Stranky: [1-50]  [51-60]  [61-70]  [71-80]  [81-90]  [91-100]  [101-110]  [111-120]  [aktualna]  [131-140]  [141-150]  [151-200]  [201-242]