Inicializovanie

From Delphi & Pascal (česká wiki)
Jump to navigation Jump to search

Inštanciu objektu je možné deklarovať staticky:

var Lyne:Tline; {­ TLine je objekt }

alebo dynamicky:

var pLyne: Pline; {­ PLine je pointer na objekt TLine }


Inicializovanie
je proces nastavenia začiatočných hodnôt vlastností inštancie objektu. Robí ho zvláštna metóda objektu - konštruktor.

Napríklad – ak konštruktor má identifikátor Init_kq, príkazy inicializovania môžu byť

Lyne.Init_kq(parametre);  pLyne^.Init_kq( parametre);

Pre dynamicky zriaďovanú inštanciu treba najskôr priradiť priestor v dynamickej pamäti. Toto robí procedúra New() – principiálne by to mohla urobiť aj GetMem(). Procedúra New() však vie inštanciu okrem pridelenia miesta v pamäti aj inicializovať – má dva parametre, prvý z nich je pointer na inštanciu, druhý je konštruktor tohto objektu, napríklad

New( pLyne^, Init_kq( parametre ) );


Pozrite aj Konštruktor.